Tin tức sự kiện

Rà soát thông tin thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 14/10/2021 | 11:44 AM  | View count: 876

Ngày 14/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 2951/TB-HĐTTH về việc rà soát thông tin thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Sở Nôi vụ đã báo cáo UBND Thành phố ban hành Đề án số 213/ĐA-UBND ngày 09/11/2020 về tổ chức thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020 với 43 viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi. Đề án nêu trên đã được Bộ Nội vụ thống nhất tại văn bản số 6229/BNV-CCVC ngày 26/11/2020.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài nên việc thi thăng hạng chưa được tổ chức thực hiện. Để sớm triển khai việc tổ chức kỳ thi, Hội đồng thi thăng hạng đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến UBND Thành phố về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng (dự kiến tổ chức vào ngày 27/10/2021).

Để xác định chính xác thông tin của các thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng, Hội đồng thi thăng hạng đề nghị các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi rà soát thông tin dự thi của thí sinh, báo cáo về Hội đồng thi thăng hạng (qua phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ để tổng hợp). Trong trường hợp có sai sót về thông tin của thí sinh dự thi mà đơn vị không báo cáo thì đơn vị đó và thí sinh dự thi chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định cùa pháp luật. Thời hạn gửi báo cáo rà soát thông tin trưowsc 17h00 ngày 18/10/2021.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo thông báo nghiêm túc thực hiện./.

Danh sách 43 viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng