Tin tức sự kiện

Thông báo sơ đồ, phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020
Ngày đăng 20/10/2021 | 4:56 PM  | View count: 1471

Ngày 20/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3037/TB-HĐTTH về sơ đồ, phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 3027/KH - HĐTTH ngày 20/10/2021 của Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020 thông báo sơ đồ, phòng thi, số báo danh và lịch thi cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi:

1.1. Tổ chức thi gồm 2 vòng

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính vào sáng ngày 27/10/2021 tại các phòng thuộc tẩng 4, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông, mỗi thí sinh dự thi làm 2 bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính, môn thi kiến thức chung thời gian 60 phút gồm 60 câu; môn ngoại ngữ thời gian 30 phút gồm 30 câu.

- Vòng 2: Các thí sinh đạt yêu cầu tại vòng 1 dự thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ vào chiều ngày 27/10/2021 tại các phòng thuộc tẩng 3, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Chi tiết danh sách, số báo danh, phòng thi, sơ đồ thi được đính kèm Thông báo này và đăng  trên website: sonoivu.hanoi.gov.vn

1.2. Thời gian tổ chức thi

Thời gian

Nội dung công việc

8 giờ 00’ ngày 27/10/2021

- Khai mạc Hội đồng thi tại phòng 401 Trung tâm ĐTCNTT&TT (để phòng dịch Covid, thành phần khai mạc mời Hội đồng thi thăng hạng và thành viên Ban coi thi, không tập trung thí sinh);

- Học quy chế, phân công nhiệm vụ thành viên Ban coi thi.

- Thí sinh có mặt xem SBD, phòng thi, thí sinh phải tự học tập nội quy, quy chế thi gửi kèm Thông báo này, chỉ được mang theo chứng minh thư và bút vào phòng thi.

8 giờ 30’ ngày 27/10/2021

- Kỹ thuật viên đánh số báo danh theo quy định;

- Giám thị 1 gọi thí sinh vào phòng thi trắc nghiệm, kiểm tra chứng minh thư, kỹ thuật viên chụp ảnh thí sinh, Giám thị 2 phát mật khẩu đăng nhập hệ thống và hướng dẫn thí sinh vào vị trí máy tính; phổ biến nội quy, quy chế thi.

Buổi sáng

9 giờ 00’ ngày 27/10/2021

- Tổ chức thi liên tục 2 môn theo thứ tự: môn kiến thức chung, thời gian 60 phút, 60 câu; môn ngoại ngữ, thời gian 30 phút, 30 câu.

- Thời gian nghỉ giữa các môn 10 phút; trước khi bắt đầu thi mỗi môn thi Hội đồng sẽ có tín hiệu báo bằng một hồi chuông.

- Sau khi kết thúc môn Ngoại ngữ, bộ phận máy chủ in và ký tên vào bảng kết quả 2 môn thi theo phòng thi, Giám thị 2 của các phòng thi nhận kết quả tại phòng máy chủ chuyển cho giám thị 1 của các phòng thi, gọi lần lượt thí sinh ký tên vào danh sách kết quả thi của 2 môn trắc nghiệm trước khi ra về.

- Giám thị 1 và giám thị 2 các phòng thi ký tên vào bảng kết quả thi trắc nghiệm, tổng hợp thắc mắc của thí sinh (nếu có) nộp cho Ban coi thi ngay sau ca thi.

Buổi chiều

13 giờ 30’ ngày 27/10/2021

Tổ chức thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ:

- 13 giờ 00 phút đến 13 giờ 30 phút: Ban coi thi nhận đề thi từ Hội đồng thi; Họp ban coi thi để phân công nhiệm vụ;

- 13 giờ 30 phút: Giám thị số 2 và giám thị hành lang nhận danh sách, văn phòng phẩm, lên phòng thi; đánh số báo danh theo quy định; gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra chứng minh thư; phát giấy thi, nháp thi và hướng dẫn thí sinh ghi các nội dung vào phần phách bài thi;

- 13 giờ 45 phút: Giám thị 1 nhận đề thi, làm thủ tục xác nhận đề thi tại phòng thi;

- 13 giờ 55 phút: Cắt túi đựng đề và phát đề cho thí sinh;

- 14 giờ 00 phút: Tính giờ làm bài, thời gian làm bài 180 phút;

- 17 giờ 00 phút: Thu bài thi, kiểm tra sắp xếp thứ tự theo danh sách, nộp bài cho thư ký kiểm tra sau đó niêm phong túi bài thi theo phòng, bảng ký tên nộp bài thi của thí sinh để ngoài, ghi thông tin và ký đủ vào túi bài thi, nộp cho thư ký Ban coi thi;

- Ban coi thi tổng hợp niêm phong các túi bài thi, niêm phong bó túi bài thi, túi các loại biên bản coi thi, túi biên bản vi phạm quy chế thi (nếu có) và túi đựng bộ bảng ký tên nộp bài thi của thí sinh bàn giao cho Hội đồng thi.

Hội đồng thi thăng hạng đề nghị các thí sinh đến dự thi chủ động xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trước khi thi 1 ngày, khi đi mang theo giấy tờ tùy thân, chứng nhận kết quả xét nghiệm sàng lọc Covid-19 để kiểm tra trước khi vào khu vực thi, đeo khẩu trang và thực hiện phòng chống Covid-19 theo hướng dẫn của Hội đồng tại điểm thi, có mặt tại phòng thi đúng giờ để xem số báo danh, chụp ảnh, nhận mật khẩu đăng nhập dự thi.

Trên đây là Thông báo sơ đồ, phòng thi, số báo danh, nội quy thi và lịch thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020, đề nghị các cơ quan đơn vị có thí sinh dự thi thông báo nội dung trên tới các thí sinh biết, để thực hiện.

Thông báo số 3037/TB-HĐTTH

Sơ đồ phòng thi