Tin tức sự kiện

Xử lý vi phạm Nội quy, Quy chế thi đối với thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2020
Ngày đăng 25/10/2021 | 4:45 PM  | View count: 2746

Ngày 25/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020 ban hành Quyết định số 5943/QĐ-HĐTT về việc xử lý vi phạm Nội quy, Quy chế thi đối với thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2020.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020 quyết định trừ  50%  số điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành của thí sinh vi phạm ở mức độ cảnh cáo, 25% số điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành của thí sinh vi phạm ở mức độ khiển trách theo Quy định đối với 16 bài thi của 16 trường hợp thí sinh vi phạm Nội quy, Quy chế thi tổ chức ngày 23/10/2021.

Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo và thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định số 5943/QĐ-HĐTT