Tin tức sự kiện

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 26/10/2021 | 6:24 AM  | View count: 10323

Ngày 26/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3106/TB-HĐTT về điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020; Lịch tổ chức thi tuyển công chức vòng 2 năm 2020 theo Thông báo số 2998/HĐTT-SNV ngày 18/10/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố; các Quy định, Quy chế, Nội quy thi tuyển công chức và các văn bản về thi tuyển công chức của Chính phủ, Bộ Nội vụ. Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020. Điểm thi trong thông báo chưa trừ điểm của những trường hợp vi phạm Quy chế, Nội quy thi.

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, trực tiếp nộp đơn phúc khảo theo mẫu và lệ phí phúc khảo bài thi về Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố (Sở Nội vụ).

Thòi gian: Trong giờ hành chính từ ngày 27/10/2021 đến 10/11/2021.

Địa điểm: Nhận đơn và lệ phí phúc khảo 150.000 đồng tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ (số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Không nhận đơn phúc khảo qua đường Bưu điện, đơn phúc khảo gửi đến Sở Nội vụ sau 17 giờ ngày 10/11/2021 không có giá trị.

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả thi viết. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng thông báo nội dung trên đến thí sinh dự tuyển tại cơ quan, đơn vị được biết để thực hiện ./.

Thông báo điểm thi