Tin tức sự kiện

Thông báo kết quả các môn thi của kỳ thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 30/10/2021 | 10:30 AM  | View count: 3159

Ngày 29/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 3163/TB-HĐTTH về việc thông báo kết quả các môn thi của kỳ thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020.

Thực hiện Đề án số 213/ĐA-UBND ngày 09/11/2020 của UBND Thành phố về việc tổ chức thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020, Hội đồng thi thăng hạng đã tổ chức thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập vào ngày 27/10/2021.

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan và kết quả thi thăng hạng, Hội đồng thi thăng hạng thông báo công khai kết quả các môn thi của kỳ thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành, trực tiếp nộp đơn phúc khảo theo mẫu và lệ phí phúc khảo bài thi về Thường trực Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính (Sở Nội vụ).

Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 29/10/2021 đến 12/11/2021.

Địa điểm:  Nhận đơn và lệ phí phúc khảo 150.000 đồng tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ (số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Không nhận đơn phúc khảo qua đường Bưu điện.

Thông báo kết quả