Tin tức sự kiện

Thông báo điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có điểm thi tuyển vòng 2 bằng nhau trúng tuyển trong thi tuyển công chức năm 2020
Ngày đăng 18/11/2021 | 11:29 AM  | View count: 4781

Ngày 18/11/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3400/TB-HĐTT điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có điểm thi tuyển vòng 2 bằng nhau trúng tuyển trong thi tuyển công chức năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020; Lịch tổ chức thi tuyển công chức vòng 2 năm 2020 theo Thông báo số 2998/HĐTT-SNV ngày 18/10/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố; các Quy định, Quy chế, Nội quy thi tuyển công chức và các văn bản về thi tuyển công chức của Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội. Hội đồng thi tuyển công chức thông báo điểm phúc khảo bài thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung các trường hợp có điểm thi tuyển vòng 2 bằng nhau để xác định người trúng tuyển ở một số vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

            1. Điểm phúc khảo bài thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành

            (Có danh sách 44 người kèm theo)

            2. Lịch sát hạch bổ sung để xác định người có điểm thi tuyển vòng 2 bằng nhau trúng tuyển ở một số vị trí tuyển dụng.

a) Sau khi phúc khảo còn các trường hợp điểm thi bằng nhau tại các vị trí hiện chưa xác định được người trúng tuyển, cụ thể như sau:

            - Vị trí Kế toán tại VP Sở Tư Pháp có 01 chỉ tiêu: 2 người đạt 55 điểm (mã chuyên ngành TC1, gồm các số báo danh CV0405 - Lê Thị Minh Anh; CV0414 - Bùi Bích Thảo).

- Vị trí Quản lý công tác DS tại Chi cục DSKHHGD có 01 chỉ tiêu: 2 người đạt 50 điểm (mã chuyên ngành YT, gồm các số báo danh CV1429 - Vũ Thị Lan Anh; CV1433 - Đinh Hà Trang).

- Vị trí Thông tin tuyên truyền tại Chi cục DSKHHGD có 01 chỉ tiêu: 4 người đạt 55 điểm (mã chuyên ngành YT, gồm các số báo danh CV1436 - Nguyễn Minh Châu; CV1437 - Hoàng Thị Dần; CV1438 - Nguyễn Đắc Diệu; CV1446 - Nguyễn Văn Tuân).

b) Để có căn cứ tham mưu UBND Thành phố quyết định người trúng tuyển có điểm thi vòng 2 bằng nhau tại các vị trí nêu trên, Hội đồng thi tuyển quy định như sau:

- Sát hạch bổ sung các thí sinh có điểm bằng nhau nêu trên bằng bài trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí dự tuyển trong thời gian 15 phút.

- Mỗi chuyên ngành TC1 và YT,  Hội đồng thi tuyển công chức làm 02 đề thi trắc nghiệm cho thí sinh bốc thăm, thí sinh các chuyên ngành bốc thăm vào đề thi nào thì sẽ chính thức thi trắc nghiệm đề thi đó, đề thi trắc nghiệm còn lại sẽ là đề thi dự phòng.

- Nội dung đề thi trắc nghiệm sát hạch nằm trong nội dung ôn tập theo từng chuyên ngành thí sinh đã được ôn tập tại vòng 2 tại Quyết định số 2130/QĐ-HĐTT ngày 01/4/2021 của Hội đồng thi tuyển về việc phê duyệt danh mục nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020,

- Cách xác định người trúng tuyển: Tại mỗi vị trí dự tuyển, thí sinh nào có số câu trả lời đúng cao nhất sẽ là người trúng tuyển; trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển, Hội đồng sẽ sử dụng đề dự phòng để tiếp tục sát hạch, nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng thi tuyển trực tiếp phỏng vấn thí sinh để xác định người trúng tuyển.

- Thời gian, địa điểm sát hạch: 9 giờ 00’ ngày 23/11/2021; địa điểm tại Hội trường tầng 3 Sở Nội vụ (Các thí sinh có số báo danh nêu tại điểm a mục 2 mang theo giấy tờ tùy thân và có mặt tại Hội trường tầng 3 Sở Nội vụ, 18 B Lê Tháng Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội lúc 8 giờ 30 ngày 23/11/2021 để dự kỳ sát hạch bổ sung).

Thông báo điểm phúc khảo