Tin tức sự kiện

Thông báo lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2022
Ngày đăng 18/05/2022 | 4:31 PM  | View count: 3700

Thực hiện Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Thành phố về việc Phê duyệt danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2022 và nội dung, hình thức, cách xác định kết quả sát hạch. Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức theo Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức như sau:

1. Nội dung, hình thức sát hạch: Thực hiện theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 12/5/2022  của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội (đính kèm theo Thông báo này).

2. Lịch tổ chức sát hạch

Ngày 31/5/2022:

- 7 giờ 30, người được đề nghị tiếp nhận mang theo giấy tờ tùy thân, có mặt tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ (20 Huỳnh Thúc Kháng) để nghe phổ biến quy chế, nộp lệ phí dự tuyển, xem số báo danh, sơ đồ phòng sát hạch.

- 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 tổ chức sát hạch: Làm bài tự luận, thời gian 180 phút.

- Văn phòng Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Chi cục Văn thư - Lưu trữ chuẩn bị CSVC cho kỳ sát hạch;

Hội đồng kiểm tra sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức để các cơ quan và cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

Thông báo số 1282/TB-HĐKTSH