Tin tức sự kiện

Thông báo kết quả các môn thi của kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính năm 2022
Ngày đăng 30/05/2022 | 9:41 AM  | View count: 901

Ngày 27/5/2022, Hội đồng thi thăng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành NN&PTNT và chuyên ngành địa chính ban hành Thông báo số 1398/TB-HĐTTH về kết quả quả các môn thi của kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính năm 2022.

Thực hiện Đề án số 02/ĐA-UBND Ngày 15/4/2022 của UBND Thành phố về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022, Hội đồng thi thăng hạng đã tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính vào ngày 24/5/2022.

Căn cứ kết quả thi thăng hạng, Hội đồng thi thăng hạng thông báo công khai kết quả các môn thi của kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính năm 2022.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành, trực tiếp nộp đơn phúc khảo theo mẫu và lệ phí phúc khảo bài thi về Thường trực Hội đồng thi thăng hạng.

Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 27/5/2022 đến 10/6/2022.

Địa điểm:  Nhận đơn và lệ phí phúc khảo 150.000 đồng tại Bộ phận một cửa Sở Nội vụ (số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Không nhận đơn phúc khảo qua đường Bưu điện.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có viên chức dự thi thăng hạng thông báo nội dung trên đến thí sinh dự thi để được biết và thực hiện ./.

Thông báo số 1398/TB-HĐTTH