Tin tức sự kiện

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành Y tế, dân số năm 2022
Ngày đăng 23/12/2022 | 2:50 AM  | View count: 2044

Ngày 23/12/2022, Hội đồng thi, xét thăng hạng CDNN chuyên ngành y tế, dân số ban hành Thông báo số 4145/TB-HĐTTH về kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành Y tế, dân số năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 3945/KH-HĐTH ngày 12/12/2022 của Hội đồng thi thăng hạng viên chức ngành y tế, dân số năm 2022; Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 23/12/2022, Hội đồng thi tổ chức vòng 1 kỳ thi thăng hạng chuyên ngành y tế, dân số, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi là: 1693;

- Số thí sinh vắng mặt là: 16;

- Số thí sinh không đạt yêu cầu điều kiện vòng 1 là: 372;

- Số thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 là: 1321.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Các thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 tham dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội vào ngày 28/12/2022. Cụ thể danh sách, sơ đồ phòng thi, được Hội đồng thi thông báo vào ngày 26/12/2022.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có viên chức dự thi thăng hạng thông báo nội dung trên đến thí sinh dự thi để biết và thực hiện ./.

Thông báo số 4145/TB-HĐTTH