Tin tức sự kiện

Thông báo Lịch thi, phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi viết vòng 2kỳ thi thăng hạng CDNN ngành y tế, dân số năm 2022
Ngày đăng 26/12/2022 | 3:01 AM  | View count: 2180

Ngày 26/12/2022, Hội đồng thi, xét thăng hạng CDNN chuyên ngành y tế, dân số ban hành Thông báo số 4148/TB-HĐTTH về lịch thi, phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi viết vòng 2kỳ thi thăng hạng CDNN ngành y tế, dân số năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 3945/KH-HĐTH ngày 12/12/2022 của Hội đồng thi thăng hạng viên chức ngành y tế, dân số năm 2022. Hội đồng thi thăng hạng viên chức thông báo danh sách thí sinh, phòng thi, địa điểm thi, môn thi vòng 2, kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế, dân số năm 2022 như sau:

1. Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành:

Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội ; tổng số 1321 thí sinh, 28 phòng thi.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 có mặt tại phòng thi lúc 8 giờ 00 ngày 28/12/2022 (Thứ Tư) để dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành, khi đi mang theo giấy tờ tùy thân và thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng tại điểm thi.

Buổi sáng

7 giờ 00’ ngày 28/12/2022

- 7 giờ 30’ đến 7 giờ 45’: Ban coi thi nhận đề thi từ Hội đồng thi;

- 7 giờ 45’ đến 8 giờ 00’: Họp ban coi thi để phân công nhiệm vụ;

- 8 giờ 00’: Giám thị số 2 và giám thị hành lang nhận danh sách, văn phòng phẩm, lên phòng thi; đánh số báo danh theo quy định; gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra chứng minh thư; phát giấy thi, nháp thi và hướng dẫn thí sinh ghi các nội dung vào phần phách bài thi;

- 8 giờ 15’: Giám thị 1 nhận đề thi, làm thủ tục xác nhận đề thi tại phòng thi;

- 8 giờ 25’: Cắt túi đựng đề và phát đề cho thí sinh;

- 8 giờ 30’: Tính giờ làm bài, thời gian làm bài thi đối với chức danh hạng 2 là 180 phút; chức danh hạng 3 là 120 phút;

- 10 giờ 30’: Thu bài thi đối với chức danh hạng 3, giám thị kiểm tra sắp xếp thứ tự theo danh sách, nộp bài cho thư ký kiểm tra sau đó niêm phong túi bài thi theo phòng, bảng ký tên nộp bài thi của thí sinh để ngoài, ghi thông tin và ký đủ vào túi bài thi, nộp cho thư ký Ban coi thi;

- 11 giờ 30’: Thu bài thi đối với chức danh hạng 2, giám thị kiểm tra sắp xếp thứ tự theo danh sách, nộp bài cho thư ký kiểm tra sau đó niêm phong túi bài thi theo phòng, bảng ký tên nộp bài thi của thí sinh để ngoài, ghi thông tin và ký đủ vào túi bài thi, nộp cho thư ký Ban coi thi;

Ban coi thi tổng hợp niêm phong bó túi bài thi, túi các loại biên bản coi thi, túi biên bản vi phạm quy chế thi (nếu có) và túi đựng bộ bảng ký tên nộp bài thi của thí sinh bàn giao cho Hội đồng thi.

2. Công tác chuẩn bị

Giao Văn phòng Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Phòng CCVC chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực, phòng thi viết, ấn phẩm … để đảm bảo tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành y tế, dân số theo thông báo này.

Thông báo số 4148/TB-HĐTTH