Tin tức sự kiện

Sắp xếp tổ chức bộ máy, con người thực chất, sát thực tiễn
Ngày đăng 04/11/2023 | 3:29 PM  | View count: 4535

Ban Cán sự Đảng UBND TP và Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung, từng đơn vị bảo đảm việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, con người phải thực chất, sát thực tiễn, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước, hiệu quả công việc...

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP tại Hội nghị lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2020-2025) của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội, diễn ra chiều nay (2/11).

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã xem xét, cho ý kiến về 6 nội dung: Báo cáo công tác quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV-2023 của Ban Chỉ đạo; báo cáo kết quả tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế, phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của 11 Sở, ngành, đơn vị thuộc TP; báo cáo kết quả triển khai rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế các Sở, ban, ngành theo Thông báo số 1269/TB-TU ngày 2/8/2023 Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo kết quả thực hiện các chuyên đề theo kết luận tại Thông báo số 1269-TB/TU ngày 2/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo về việc đề xuất thành lập Ban Quản lý Hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ; báo cáo về quá trình xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (Chùa Hương), huyện Mỹ Đức.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao Ban Tổ chức Thành ủy , Ban Cán sự đảng UBND TP và các sở, ban, ngành liên quan trong thực hiện Thông báo số 1269/TB-TU của Ban Thường vụ Thành ủy bảo đảm chất lượng, tiến độ; nhất là đã hoàn thành việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế; đánh giá, thẩm định phương án tổ chức bộ máy, đề xuất biên chế các phòng, ban, đơn vị 11 sở gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ...

Ban Chỉ đạo nhất trí thành lập Ban Quản lý Hồ Tây là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc UBND quận Tây Hồ; Đồng thời đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP nghe báo cáo, xem xét cụ thể về Đề án đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (Chùa Hương), huyện Mỹ Đức làm căn cứ báo cáo Ban Chỉ đạo ở phiên họp sau.

Quang cảnh hội nghị

Nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế 11 Sở, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Chỉ đạo, các cấp, ngành phải nhận thức sâu sắc các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ động đổi mới tư duy, vượt qua thói quen cũ để tiến hành công việc; bảo đảm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế các Sở, ban, ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, kém hiệu quả; Tách biệt giữa quản lý Nhà nước với quản lý sự nghiệp công.

Về phương án tổ chức bộ máy, đề xuất biên chế các phòng, ban, đơn vị 11 Sở, Ban Chỉ đạo cơ bản đồng ý với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND TP và thẩm định của Ban Tổ chức Thành ủy; đồng thời giao 2 cơ quan tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung, từng đơn vị bảo đảm việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, con người phải thực chất, sát thực tiễn, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước, hiệu quả công việc...

Trưởng ban Chỉ đạo giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn nhằm đẩy nhanh việc xây dựng đơn giá các loại dịch vụ công để thúc đẩy tự chủ và xã hội hóa; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm điều hành giao thông thông minh; tính toán lại phương án trợ giá xe buýt bảo đảm người dân được thụ hưởng thực sự thay vì hỗ trợ theo chuyến như hiện nay...