Tin tức sự kiện

Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Ngày đăng 30/11/2023 | 3:44 PM  | View count: 595

Thực hiện Chương trình Công tác năm 2023 và Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, ngày 29/11/2023, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Dân vận Trung ương là đồng chí Vụ trưởng, Vụ phó Vụ Đoàn thể nhân dân, đại diện Bộ Nội vụ có đồng chí Vụ trưởng, 02 Vụ phó Vụ Tổ chức Phi Chính phủ và 120 học viên là công chức của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương trao đổi, phổ biến về Quyết định 118-QĐ/TW

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên của Ban Dân vận Trung ương là đồng chí Vy Tư Liệu-Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân; báo cáo viên của Bộ Nội vụ là  đồng chí Thang Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, đồng chí Tạ Tấn và đồng chí Phạm Trung Giang - Vụ phó Vụ Tổ chức phi chính phủ đã phổ biến một số văn bản pháp luật, quy định mới, cụ thể:

(1) Nội dung cơ bản của Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Trao đổi một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình tham mưu cho cấp ủy liên quan đến việc xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tại địa phương trong thời gian tới.

(2) Báo cáo nội dung trọng tâm tại dự thào Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; sửa đổi Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Đồng chí Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ Bộ Nội vụ

Sau khi nghe các báo cáo viên trình bày các nội dung trên, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ chủ trì thảo luận cùng đại diện Ban Dân vận Trung ương và Bộ Nội vụ với các học viên. Các nội dung câu hỏi về công tác QLNN về hội, quỹ của các cơ quan, đơn vị đã được trả lời cụ thể, đầy đủ, khách quan, đúng quy định. Các học viên cùng thống nhất và nắm bắt để triển khai thực hiện tại đơn vị.

Đồng chí Phạm Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ

Đồng chí Tạ Tấn, Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ

Đồng chí Mai Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Trường kết luận và đề nghị các công chức của sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nắm bắt đầy đủ để triển khai thực hiện hiệu quả tại đơn vị để công tác QLNN về hội, quỹ ngày càng hiệu quả, chất lượng.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện ngày 29/11/2023 đã thành công tốt đẹp.