Tin tức sự kiện

Thông báo kết quả phúc khảo chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN giáo viên
Ngày đăng 15/01/2024 | 9:11 AM  | View count: 1517

Ngày 12/01/2024, Hội đồng xét thăng hạng CDNN giáo viên năm 2023 ban hành Thông báo số 121/TB-HĐXTH về kết phúc khảo chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN giáo viên.

Thực hiện Kế hoạch 3869/KH-HĐXTH ngày 11/12/2023 về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên mầm non, phổ thông công lập thành phố Hà Nội năm 2023; Thông báo số 4024/TB-HĐXTH ngày 20/12/2023 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN giáo viên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét thăng hạng) về kết quả chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN giáo viên; Hội đồng xét thăng hạng đã tổ chức chấm phúc khảo kết quả xét hồ sơ thăng hạng CDNN theo quy định.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban Chấm phúc khảo, Hội đồng xét thăng hạng thông báo kết quả phúc khảo chấm điểm đối với 834 hồ sơ xét thăng hạng CDNN giáo viên có đơn phúc khảo; trong đó: Khối Mầm non là 478 người, Khối
Tiểu học là 110 người; Khối Trung học cơ sở là 130 người; Khối Trung học phổ thông là 116 người.

(Có danh sách chi tiết kèm theo).

Hội đồng xét thăng hạng thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

Thông báo 121/TB-HĐXTH

Kết quả phúc khảo