Tin tức sự kiện

Phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2023
Ngày đăng 08/02/2024 | 10:27 AM  | View count: 4735

Ngày 29/01/2024, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 132/QĐ-SNV về Phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2023.

Sở Nội vụ phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2023 như sau:

Theo Đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt: Có 22.894 viên chức đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng CDNN từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II năm 2023.

  1. Số viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng là 22.769 người; trong đó:

+ Khối Mầm non: 13.106 người (Chi tiết kèm theo Phụ lục I)

+ Khối Tiểu học: 4.847 người (Chi tiết kèm theo Phụ lục II)

+ Khối THCS: 2.558 người (Chi tiết kèm theo Phụ lục III)

+ Khối THPT: 2.258 người (Chi tiết kèm theo Phụ lục IV)

  1. Số viên chức không trúng tuyển kỳ xét thăng hạng là 125 người; trong đó:

+ Khối Mầm non: 43 người (Chi tiết kèm theo Phụ lục I)

+ Khối Tiểu học: 18 người (Chi tiết kèm theo Phụ lục II + Khối THCS: 28 người (Chi tiết kèm theo Phụ lục III)

+ Khối THPT: 36 người (Chi tiết kèm theo Phụ lục IV)

 Viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2023 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II và hưởng lương ở chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II kể từ ngày 01/02/2024. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2023 tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, cập nhật đơn vị công tác và chức danh (nếu có sự thay đổi), diễn biến tiền lương của người trúng tuyển thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật; báo cáo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp theo quy định. Trường hợp phát hiện viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thì có văn bản báo cáo Sở Nội vụ hủy kết quả xét thăng hạng theo quy định.

Khối mầm non

Khối Tiểu học

Khối THCS

Khối THPT