Tin tức sự kiện

Có phương án, cách làm phù hợp thực tiễn tạo sự đồng thuận, thống nhất trong sắp xếp các đơn vị hành chính
Ngày đăng 26/03/2024 | 7:51 AM  | View count: 442

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý I/2024, sáng 26/3, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh báo cáo một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hà Nội giảm khoảng 70 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết, qua rà soát tiêu chí về diện tích, dân số, thành phố Hà Nội có 173 xã/phường/thị trấn và 1 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp. Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 35/2023/UVTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sắp xếp đơn vị hành chính bảo đảm các tiêu chí về quốc phòng, an ninh, truyền thống lịch sử, văn hóa, tốc độ phát triển đô thị và trình độ phát triển kinh tế, nên Thành phố đã rà soát, xem xét, đánh giá, lựa chọn phương án sắp xếp phù hợp nhất.
 
Ngày 15/11/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Phương án số 01/PA-UBND tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của Thành phố gửi Bộ Nội vụ. Với phương án này, dự kiến tác động đến khoảng 156 xã, phường, thị trấn; giảm khoảng 70 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn.
 
Ngày 21/12/2023, Bộ Nội vụ đã có văn bản, cơ bản thống nhất với phương án do UBND Thành phố trình, có điều chỉnh, bổ sung một số điểm. Bộ Nội vụ cũng yêu cầu, đến ngày 31/5/2024, thành phố Hà Nội phải hoàn thành đề án, gửi Bộ Nội vụ thẩm định để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.
 
Sau khi có báo cáo giải trình với Bộ Nội vụ, các sở, ban, ngành có liên quan đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, các bước, quy trình, hồ sơ thủ tục thực hiện. Đến nay cơ bản các quận, huyện, thị xã đã thực hiện đủ thời gian niêm yết danh sách cử tri.
 
Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao
 
Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố đề nghị Ban Thường vụ cấp ủy, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng sau:
 
Chỉ đạo cấp ủy, UBND các xã, phường thị trấn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương. Trong đó, cần triển khai thực hiện đúng trình tự, pháp luật, bài bản, kỹ lưỡng, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.
 
Về phía UBND quận, huyện, thị xã hoàn thành xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, thị xã hoàn thành trước ngày 31/3. Đối với vấn đề này, Sở Nội vụ là đơn vị được chủ trì tổ chức đấu thầu, lựa chọn các đơn vị tư vấn để lập đề án cho từng quận, huyện và cho cả Thành phố. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang triển khai lập, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp cung cấp hồ sơ, số liệu để cùng đơn vị tư vấn hoàn thành trước ngày 31/3.
 
Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng quy định các Nghị định của Chính phủ và phải hoàn thành trước ngày 5/4. Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn họp có Nghị quyết chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, trên cơ sở đó, UBND xã, thị trấn trình HĐND cùng cấp thông qua đề án sắp xếp, hoàn thành trước ngày 5/4. Đối với UBND các phường thuộc diện sắp xếp, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ phường có Nghị quyết chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Trên cơ sở đó, UBND phường báo cáo UBND quận, thị xã hoàn thành trước ngày 5/4.
 
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết, sau khi cấp xã hoàn thành chủ trương này, HĐND quận, huyện, thị xã xem xét tổ chức kỳ họp ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn và phấn đấu hoàn thành trước 10/4.
 
Sau khi các quận, huyện, thị xã hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Thành phố, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp xây dựng hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, báo cáo UBND Thành phố trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý về chủ trương và sau khi được đồng ý, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tổ chức kỳ họp ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và nội dung này phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/5. Theo quy định, sau khi HĐND Thành phố ban hành nghị quyết, Thành phố sẽ hoàn chỉnh hồ sơ này về Bộ Nội vụ và Ban Chỉ đạo Chính phủ để hoàn thành trước 31/5 theo tiến độ.
 
Để hoàn thành tiến độ đề ra, Ban Chỉ đạo Thành phố đề nghị Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm 2 vấn đề. Đó là tên gọi của đơn vị hành chính mới và việc sắp xếp các cán bộ, công chức. Về tên gọi, đây là vấn đề được nhiều dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm, vì thế, trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị các đơn vị xem xét kỹ lưỡng các yếu tố về truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán của địa phương, ưu tiên sử dụng tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi sắp xếp hoặc tên gọi được sử dụng trong quá trình hình thành và phát triển của đơn vị mình; đồng thời có phương án, cách làm phù hợp với thực tiễn tại cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất.
 
Thứ hai, các đơn vị cần thống kê, rà soát kỹ lưỡng các phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức sau sắp xếp bảo đảm phù hợp, ổn định theo đúng lộ trình đã quy định. Ban Chỉ đạo Thành phố đề nghị, về nguyên tắc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính thì nhập nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức của các đơn vị được sáp nhập và sẽ thực hiện giảm dần theo lộ trình 5 năm.
 
Ban Chỉ đạo Thành phố đưa ra một số phương án xử lý như: Đối với cán bộ đủ tuổi nghỉ hưu thì giải quyết nghỉ hưu theo chế độ; đối với cán bộ có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, có nguyện vọng thôi việc thì giải quyết chế độ thôi việc, chế độ chính sách cho đối tượng này. Đồng thời, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức ở những xã sắp xếp đến những xã, phường, thị trấn có số cán bộ, công chức còn thiếu để bảo đảm giải quyết hài hòa. Tuyển dụng lên cấp huyện đối với cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn. Đối với cán bộ chuyên trách, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì tuyển dụng làm công chức, số còn lại không giải quyết được thì gộp nguyên trạng.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc những vấn đề liên quan đề nghị các đơn vị báo cáo về Ban Chỉ đạo Thành phố để có hướng chỉ đạo kịp thời, để việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo đúng chỉ đạo, đúng phương án của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành phố đã thông qua, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh lưu ý.
Theo https://hanoi.gov.vn/