Tin tức sự kiện

Sở Nội vụ tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và xây dựng danh mục hồ sơ, lập hồ sơ điện tử
Ngày đăng 24/05/2024 | 9:35 AM  | View count: 257

Ngày 24/5/2024, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn xây dựng danh mục hồ sơ, lập hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng thuộc Sở, Trường các đơn vị thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức của Sở Nội vụ.

Đồng chí Vũ Đức Tuyên, Trường phòng Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ chia sẻ nội dung các chuyên đề

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu triển khai hiệu quả Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội về Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024 và triển khai hiệu quả công tác Lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tại Hội nghị, toàn thể công chức, viên chức của Sở Nội vụ được đồng chí Vũ Đức Tuyên, Trưởng phòng Văn thư – Lưu trữ chia sẻ, hướng dẫn 02 nội dung chuyên đề, gồm Chuyên đề về công tác văn thư, lưu trữ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, vai trò và nguyên tắc của việc lập hồ sơ công việc, kỹ năng lập hồ sơ và quản lý hồ sơ; Chuyên đề về lập danh mục hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành Thành phố. Đây là những nội dung mới, có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức của Sở Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ.

Sau khi nghe Báo cáo viên trình bày nội dung, phương pháp triển khai công tác quản lý văn thư, lưu trữ, xây dựng hồ sơ công việc, công chức viên chức Sở Nội vụ được hướng dẫn, thực hành xây dựng danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và lưu trữ điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành Thành phố.

Quang Cảnh Hội nghị

Sau Hội nghị, công chức, viên chức Sở Nội vụ hiểu được trách nhiệm, vai trò của mỗi cá nhân trong việc xây dựng, quản lý tài liệu để triển khai hiệu quả công tác lưu trữ hồ sơ điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của thành phố Hà Nội.