Tin tức sự kiện

Thông báo nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024
Ngày đăng 11/06/2024 | 5:23 PM  | View count: 5073

Ngày 11/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức hành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2046/TB-HĐTD về nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024.

Căn cứ Thông tư số 92/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; Kế hoạch số 1396/KH-SNV ngày 24/4/2024 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024;

Thực hiện Thông báo số 2045/TB-HĐTD ngày 11/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024;
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội thông báo việc nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024 như sau:
1. Mức thu phí tuyển dụng
- Xét tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ: 500.000 đồng/thí sinh (Năm trăm nghìn đồng/01 thí sinh).
- Thi tuyển công chức theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ: 300.000 đồng/thí sinh (Ba trăm nghìn đồng/01 thí sinh).
2. Hình thức nộp phí tuyển dụng
Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể lựa chọn nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024 bằng một trong các hình thức sau:
Thứ nhất: Nộp phí trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; địa chỉ: Số 18B phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; số điện thoại liên hệ: 024.3933.5176.
Thứ hai: Nộp phí bằng hình thức thanh toán trực tuyến áp dụng đối với các hồ sơ nộp bằng phương thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thành phố, Cổng dịch vụ công quốc gia (hướng dẫn thanh toán trực tuyến gửi kèm theo).
3. Thời gian thu phí tuyển dụng
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 tổ chức thu phí tuyển dụng công chức từ ngày 11/6/2024 đến 17h00 ngày 16/6/2024.
Quá thời hạn nêu trên, những thí sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện dự tuyển không nộp phí tuyển dụng được xem là không có nhu cầu tuyển dụng và không đủ điều kiện để tham dự kỳ tuyển dụng.
Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 đăng tải các nội dung thông báo, tiến độ triển khai công tác tuyển dụng tại địa chỉ https://sonoivu.hanoi.gov.vn/tuyen-dung.
Đề nghị các thí sinh tham gia dự tuyển thường xuyên theo dõi để thực hiện.

Thông báo số 2046/TB-HĐTD