Tin tức sự kiện

Cập nhật bổ sung Tài liệu trắc nghiệm khảo sát thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II

Ngày đăng 12/06/2020 | 01:43 PM  | View count: 2621
Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm dưới đây: Tài liệu    

Thông báo lịch tổ chức sát hạch xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II

Ngày đăng 08/06/2020 | 10:49 AM  | View count: 3082
Ngày 03/6, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 10/TB-HĐXTH về lịch tổ chức sát hạch xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc...

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2020

Ngày đăng 06/06/2020 | 08:43 PM  | View count: 1127
Ngày 05/6/2020, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 251/BTĐ-NV2 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến,...

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập sát hạch tại kỳ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học

Ngày đăng 04/06/2020 | 08:30 AM  | View count: 1465
Ngày 03/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐXTH về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập sát hạch tại kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ...

Thông báo về việc giáo viên mầm non, tiểu học xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II

Ngày đăng 04/06/2020 | 08:18 AM  | View count: 1311
Ngày 29/5/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 06/TB-HĐXTH về việc giáo viên mầm non, tiểu học xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II

Thông báo lịch tổ chức xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên II đối với giáo viên mầm non, tiểu học , THCS làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố

Ngày đăng 29/05/2020 | 07:14 PM  | View count: 2545
Ngày 29/5/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng III ban hành Thông báo số 05/TB-HĐXTH về lịch tổ chức xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS làm...

Thông báo lịch tổ chức xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố

Ngày đăng 29/05/2020 | 06:40 PM  | View count: 2092
Ngày 28/5/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng III ban hành Thông báo số 04/TB-HĐXTH về lịch tổ chức xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc...

Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại cơ sở giáo dục công lập năm 2020

Ngày đăng 25/05/2020 | 10:31 PM  | View count: 1434
Ngày 22/5, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng III ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐXTH về việc ổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non,...

Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS làm việc tại cơ sở giáo dục công lập năm 2020

Ngày đăng 25/05/2020 | 10:10 PM  | View count: 1065
Ngày 22/5, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐXTH về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đói với giáo viên mầm non,...

Hoàn chỉnh hồ sơ và phối hợp thực hiện tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS

Ngày đăng 25/05/2020 | 01:52 PM  | View count: 1569
Ngày 22/5, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 1336/SNV-CCVC về việc hoàn chỉnh hồ sơ và phối hợp thực hiện tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS.