Tin tức sự kiện

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu (270) và điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016

Ngày đăng 06/01/2017 | 07:02 PM  | View count: 3239
Ngày 05/01/2016, Sở Nội vụ Hà Nôi ban hành Thông báo số 19/SNV-CCVC về điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển

Ngày đăng 06/01/2017 | 04:36 PM  | View count: 4595
Ngày 05/01/2017, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐKTSH về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét...

Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch vào công chức Thành phố năm 2016 đối với thủ khoa xuất sắc

Ngày đăng 28/12/2016 | 02:59 PM  | View count: 3969
Ngày 27/12/2016, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức của Thành phố ban hành Kế hoạch số 3155/KH-HĐKTSH về tổ chức kiểm tra, sát hạch vào công chức Thành phố năm 2016 đối với thủ khoa xuất sắc

Chương trình học bổng của chính phủ Ireland dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ngày đăng 27/12/2016 | 04:01 PM  | View count: 2705
Ngày 26/12/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 3147/TB-SNV về việc rà soát cử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố đăng ký học bổng chính phủ Ireland.

Sở Nội vụ chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác văn thư - lưu trữ năm 2017

Ngày đăng 22/12/2016 | 07:24 PM  | View count: 2457
Ngày 29/12/2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 nhằm triển khai học tập văn bản mới của Bộ Nội vụ; kỷ niệm...

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Ngày đăng 21/12/2016 | 03:35 PM  | View count: 8575
Ngày 14/12/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN về việc hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016- 2017

Ngày đăng 15/12/2016 | 08:34 AM  | View count: 7982
Ngày 08/12/2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2992/SNV-CCVC về việc Đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016- 2017.

Bản tin Cải cách hành chính số 27

Ngày đăng 12/12/2016 | 03:28 AM  | View count: 1380
Bản tin Cải cách hành chính số 27 - Từ ngày 02/12/2016 đến 08/12/2016.

Bản tin Cải cách hành chính số 26

Ngày đăng 02/12/2016 | 03:13 PM  | View count: 1357
Bản tin Cải cách hành chính số 26 - Từ ngày 25/11/2016 đến 01/12/2016

Hướng dẫn thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2016

Ngày đăng 01/12/2016 | 08:51 PM  | View count: 7514
Ngày 30/11/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2924/HD-SNV về việc thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2016 đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa...