Tin tức sự kiện

Nội dung ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2016

Ngày đăng 13/10/2016 | 03:15 PM  | View count: 5054
Ngày 11/10, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 9086/QĐ-HĐTNN về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự...

Thông báo ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2016

Ngày đăng 13/10/2016 | 03:08 PM  | View count: 2795
Ngày 12/10/2016, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2478/TB-HĐTNN về việc ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương ...

Thông báo triệu tập công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016

Ngày đăng 12/10/2016 | 03:07 PM  | View count: 3846
Ngày 12/10/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2468/SNV-CCVC về việc thông báo triệu tập công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016.

Thông báo Số báo danh, phòng thi Kỳ thi nâng ngạch công chức Thành phố năm 2016

Ngày đăng 07/10/2016 | 10:43 AM  | View count: 3551
Ngày 06/10/2016, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2421/TB-HĐTNN về Danh sách thí sinh, số báo danh và sơ đồ phòng thi Kỳ thi nâng ngạch công chức Thành phố...

Bản tin Cải cách hành chính số 15

Ngày đăng 05/10/2016 | 10:54 AM  | View count: 1721
Bản tin Cải cách hành chính số 15 - Từ 9/9/2016 đến 15/9/2016

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2016

Ngày đăng 29/09/2016 | 04:51 PM  | View count: 3854
Ngày 29/9/2016, đồng thi nâng ngạch công chức ban hành Kế hoạch số 181/KH-HĐTNN về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2016 theo nguyên tắc cạnh tranh.

Bản tin Cải cách hành chính số 14

Ngày đăng 19/09/2016 | 05:12 PM  | View count: 2431
Bản tin Cải cách hành chính số 14 - Từ 02/9/2016 đến 8/9/2016

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội thông báo tuyển dụng

Ngày đăng 07/09/2016 | 05:36 PM  | View count: 7542
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyên về vận hành bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016

Ngày đăng 07/09/2016 | 03:06 PM  | View count: 2551
Ngày 01/9, Sở Nội vụ Hà Nôi ban hành Công văn số 2132/SNV-CCVTLT về tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016.

Thông báo dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Hà Nội năm 2016

Ngày đăng 06/09/2016 | 11:31 AM  | View count: 7093
Ngày 31/8/2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 206/TB-CCVTLT về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn...