Tin tức sự kiện

Thông báo lùi thời gian tổ chức sát hạch đối với trường hợp có 5 năm kinh nghiệm

Ngày đăng 17/01/2017 | 04:40 AM  | View count: 4390
Ngày 17/01/2017, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức năm 2016 ban hành Thông báo số 112TB-HĐKTSH về việc lùi thời gian thực hiện sát hạch tuyển dụng công chức Thành phố đối với các trường hợp...

Thông báo điểm thi sát hạch vào công chức năm 2016 đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen

Ngày đăng 16/01/2017 | 04:57 AM  | View count: 4547
Ngày 16/01/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 101/TB-HĐKTSH về điểm thi sát hạch vào công chức năm 2016 đối với Thủ khoa, xuất sắc được Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Ngày đăng 13/01/2017 | 08:49 AM  | View count: 2158
Ngày 12/1, tại trụ sở Sở Nội vụ, Đảng ủy cơ quan Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII và học tập chuyên đề toàn khóa...

Ngành Nội vụ Hà Nội tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày đăng 13/01/2017 | 08:43 AM  | View count: 2137
Ngày 09/01/2017, tại trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu từ các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị...

Thông báo hoãn lịch ôn tập sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với trường hợp có 5 năm kinh nghiệm công tác

Ngày đăng 12/01/2017 | 04:30 AM  | View count: 3165
Ngày 12/01/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 70/TB-HĐKTSH về việc hoãn lịch ôn tập sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2016 (dành cho đối tượng là người có 5...

Thông báo lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức Thành phố năm 2016.

Ngày đăng 07/01/2017 | 09:05 PM  | View count: 5764
Ngày 06/01/2017, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức năm 2016 ban hành Thông báo số 31/TB-HĐKTSH về lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức Thành phố năm 2016 đối với các trường...

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu (270) và điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016

Ngày đăng 06/01/2017 | 07:02 PM  | View count: 3534
Ngày 05/01/2016, Sở Nội vụ Hà Nôi ban hành Thông báo số 19/SNV-CCVC về điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển

Ngày đăng 06/01/2017 | 04:36 PM  | View count: 4873
Ngày 05/01/2017, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐKTSH về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét...

Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch vào công chức Thành phố năm 2016 đối với thủ khoa xuất sắc

Ngày đăng 28/12/2016 | 02:59 PM  | View count: 4368
Ngày 27/12/2016, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức của Thành phố ban hành Kế hoạch số 3155/KH-HĐKTSH về tổ chức kiểm tra, sát hạch vào công chức Thành phố năm 2016 đối với thủ khoa xuất sắc

Chương trình học bổng của chính phủ Ireland dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ngày đăng 27/12/2016 | 04:01 PM  | View count: 2960
Ngày 26/12/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 3147/TB-SNV về việc rà soát cử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố đăng ký học bổng chính phủ Ireland.