Tin tức sự kiện

Sở Nội vụ chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác văn thư - lưu trữ năm 2017

Ngày đăng 22/12/2016 | 07:24 PM  | View count: 2676
Ngày 29/12/2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 nhằm triển khai học tập văn bản mới của Bộ Nội vụ; kỷ niệm...

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Ngày đăng 21/12/2016 | 03:35 PM  | View count: 9359
Ngày 14/12/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN về việc hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016- 2017

Ngày đăng 15/12/2016 | 08:34 AM  | View count: 8552
Ngày 08/12/2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2992/SNV-CCVC về việc Đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016- 2017.

Bản tin Cải cách hành chính số 27

Ngày đăng 12/12/2016 | 03:28 AM  | View count: 1609
Bản tin Cải cách hành chính số 27 - Từ ngày 02/12/2016 đến 08/12/2016.

Bản tin Cải cách hành chính số 26

Ngày đăng 02/12/2016 | 03:13 PM  | View count: 1557
Bản tin Cải cách hành chính số 26 - Từ ngày 25/11/2016 đến 01/12/2016

Hướng dẫn thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2016

Ngày đăng 01/12/2016 | 08:51 PM  | View count: 7741
Ngày 30/11/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2924/HD-SNV về việc thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2016 đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa...

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm

Ngày đăng 01/12/2016 | 09:58 AM  | View count: 2259
Ngày 12/9/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2211/SNV-CCVTLT về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm.

Kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi thành phố Hà Nội năm 2016

Ngày đăng 30/11/2016 | 08:51 AM  | View count: 7627
Ngày 28/11/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6540/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm...

Kế hoạch tuyển dụng Thủ khoa xuất sắc năm 2016

Ngày đăng 30/11/2016 | 08:32 AM  | View count: 3641
Ngày 28/11/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6551/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc...

Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội năm 2016

Ngày đăng 28/11/2016 | 08:43 AM  | View count: 2649
Ngày 25/11/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6511/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm...