Tin tức sự kiện

Thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/11/2016 | 04:56 PM  | View count: 2673
Ngày 18/11/2016, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội năm 2016 ban hành Thông báo số 2814/SNV-HĐTNN về kết quả phúc khảo bài thi môn viết kiến thức chung.

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong CQNN, ĐVSN công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/11/2016 | 09:45 AM  | View count: 4439
Ngày 08/11/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 2733/HD-SNV về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong CQNN, ĐVSN công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội

Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2016

Ngày đăng 01/11/2016 | 04:19 PM  | View count: 5250
Ngày 01/11, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội năm 2016 ban hành Thông báo số 2672/TB-HĐTNN về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2016

Đăng ký tham dự lớp tập huấn VBQP pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng.

Ngày đăng 21/10/2016 | 10:30 AM  | View count: 2357
Ngày 20/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2562/SNV-CCVC về việc đăng ký tham dự lớp tập huấn VBQP pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng.

Đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng về bình đẳng giới năm 2016

Ngày đăng 21/10/2016 | 09:48 AM  | View count: 2031
Ngày 20/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2561/SNV-CCVC về việc đăng ký lớp bồi dưỡng về bình đẳng giới năm 2016.

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2016 đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen

Ngày đăng 19/10/2016 | 05:20 PM  | View count: 6999
Ngày 19/10/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2545/SNV-CCVC về việc Đăng ký nhu cầu tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2016 đối với Thủ khoa...

Nội dung ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2016

Ngày đăng 13/10/2016 | 03:15 PM  | View count: 5387
Ngày 11/10, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 9086/QĐ-HĐTNN về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự...

Thông báo ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2016

Ngày đăng 13/10/2016 | 03:08 PM  | View count: 3065
Ngày 12/10/2016, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2478/TB-HĐTNN về việc ôn tập các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương ...

Thông báo triệu tập công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016

Ngày đăng 12/10/2016 | 03:07 PM  | View count: 4169
Ngày 12/10/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2468/SNV-CCVC về việc thông báo triệu tập công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016.

Thông báo Số báo danh, phòng thi Kỳ thi nâng ngạch công chức Thành phố năm 2016

Ngày đăng 07/10/2016 | 10:43 AM  | View count: 3820
Ngày 06/10/2016, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2421/TB-HĐTNN về Danh sách thí sinh, số báo danh và sơ đồ phòng thi Kỳ thi nâng ngạch công chức Thành phố...