TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị về giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 23/09/2021 | 5:49 PM

Ngày 23/9/2021, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến về giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tham dự Hội nghị có các Báo cáo viên: Tiến sỹ Trần Công Chính, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng, Liên Hiệp các hội KHKT Việt Nam; Bà Đỗ Thanh Huyền, Chuyên gia phân tích chính sách công, UNDP và hơn 300 đại biểu gồm Lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Đại diện Sở Nội vụ và các Báo cáo viên tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Nội vụ

Khai mạc và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí chí Đinh Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã; khẳng định rõ tầm quan trọng và quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, các đại biểu được cung cấp nhiều thông tin hữu ích từ các chuyên gia về phương pháp, cách thực hiện nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chỉ số PAPI của từng đơn vị cũng như của thành phố Hà Nội. Các đại biểu được trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, từ đó giúp đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được  bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức để áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố Hà Nội.