TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND thành phố Hà Nội công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2022
Ngày đăng 27/03/2023 | 7:02 AM

Ngày 23/3/2023, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và Chuyển đổi số Thành phố; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên; đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và Chuyển đổi số Thành phố; đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố dự hội nghị.

Hai đơn vị dẫn đầu khối Sở và khối Huyện nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Mai Xuân Trường cho biết, Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 đã triển khai xác định chỉ số CCHC một cách khách quan; có quy trình đánh giá bài bản, trên cơ sở ứng dụng 100% phần mềm đánh giá (khác so với năm trước), các đơn vị được đánh giá được giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng để bảo đảm kết quả đánh giá phản ánh trung thực những tồn tại, hạn chế, cũng như những mặt đạt được. Qua nghiên cứu, đánh giá, cho thấy công tác CCHC năm 2022 của thành phố Hà Nội đã có sự cải thiện rõ nét.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Trường, kết quả chỉ số CCHC trung bình cả hai khối Sở và khối Huyện đều tăng so với năm 2021. Cụ thể, ở Khối Sở, kết quả trung bình năm 2022 là 85,73%, tăng 3,78% so với năm 2021. Trong đó, điểm thẩm định trung bình năm 2022 đạt 84,19%, so với năm 2021 tăng 5,43%; Điểm điều tra xã hội học trung bình năm 2022 đạt 89,19%, tăng 0,04% so với năm 2021. Đặc biệt, kết quả khảo sát mức độ hài lòng người dân năm 2022 tăng 0,6% so với năm 2021.

Các sở, ngành, quận, huyện có tiến bộ vượt bậc trong CCHC năm 2022 nhận bằng khen của UBND Thành phố

Với các quận, huyện, kết quả trung bình năm 2022 là 92,75%, tăng 2,20% so với năm 2021. Trong đó, điểm thẩm định trung bình năm 2022 đạt 91,56%, so với năm 2021 tăng 2,49%; Điểm điều tra xã hội học trung bình năm 2022 đạt 42,11%, tăng 0,97% so với năm 2021. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng người dân năm 2022 tăng 2,2% so với năm 2021.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhận định, kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 tăng cả 2 Khối (ở cả điểm thẩm định và điểm điều tra xã hội học) thể hiện sự nỗ lực và tiến bộ của các cơ quan, đơn vị trong việc cải thiện chất lượng công tác CCHC của Thành phố, được các đối tượng bị tác động đánh giá cao, người dân và doanh nghiệp ghi nhận. Đối với khối Sở, 4/8 nội dung có kết quả tăng là: Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số (tăng 13,09%); Công tác chỉ đạo điều hành CHCC (tăng 7,66%); Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (tăng 3,58%);Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (tăng 1,40%); các quận huyện 5/8 nội dung có kết quả tăng…
Tuy nhiên, qua triển khai, Hội đồng thẩm định Thành phố đánh giá một số sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận huyện thị xã chưa thực hiện tốt việc tự đánh giá, chấm điểm, chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu đánh giá chưa đúng thực trạng đơn vị; vẫn còn những trục nội dung có kết quả giảm so với năm 2021; công tác chỉ đạo điều hành CCHC và xây dựng chính quyền điện tử có tiến bộ nhưng kết quả thấp so với trung bình chung; nhiều sáng kiến, mô hình mới dừng ở ý tưởng hoặc thí điểm phạm vi hẹp, chưa nhân rộng…
Phát biểu tại Hội nghị, nhìn lại năm 2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị các đơn vị có thành tích xuất sắc, tiến bộ vượt bậc về CCHC đã được tôn vinh hôm nay không được hài lòng, cần tiếp tục cố gắng, đồng thời nhắc nhở các đơn vị chưa được tôn vinh cần phải nhìn nhận rõ để tiếp tục nỗ lực, vì còn rất nhiều cơ hội phát triển.
Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, nghiêm túc nhìn lại, từ chủ trương chung của Đảng, Quốc hội, Chính phủ… cùng với cả nước, Hà Nội đã có bước tiến dài về CCHC, ngày càng phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Điều đó thể hiện qua chỉ số tăng trưởng, thu hút đầu tư, sự hài lòng của người dân tăng lên như vừa qua.
Chủ tịch UBND Thành phố nêu vấn đề, điều tra xã hội học của khối quận, huyện có sự tiến bộ nhiều hơn các sở, ngành và đặt câu hỏi với lãnh đạo các sở cần nghiêm túc suy nghĩ thêm để cải cách tốt hơn nữa trong năm 2023. Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề cập việc, qua tổng hợp dư luận, thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy rất quan tâm tới thủ tục hành chính ở các sở, ngành. Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố sẽ làm việc trọng tâm, trọng điểm với các sở, ngành về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, con người để cải cách hơn nữa.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhắc nhở, các sở, ngành rà soát lại quy trình, quy chế, nắm rõ luồng đến, luồng đi của từng văn bản, rõ thời hạn, báo cáo cụ thể; quy chế phối hợp giữa các sở, ngành không để tình trạng hồ sơ chậm muộn… Đó chính là văn hóa hành chính phải hình thành như nét ứng xử tối thiểu.
Chủ tịch UBND Thành phố cũng cho rằng, yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất. Ai cũng chú ý làm tốt công việc của mình, phòng mình, đơn vị mình thì công việc mới hiệu quả. Lãnh đạo các huyện cũng lưu ý một số lĩnh vực công tác nhạy cảm, xử lý nghiêm vi phạm, tăng cường kiểm tra, luân phiên, luân chuyển; không được gây phiền hà cho dân.
 
“Cải cách hành chính chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Mình làm tốt người ta mới đến với mình. Làm tốt thì người ta mới đầu tư thêm. Năm 2023 nhất định phải có thay đổi căn bản trong lĩnh vực này”, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.