TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ Hà Nội
Ngày đăng 03/08/2023 | 6:49 PM

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-SNV ngày 31/01/2023 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2023, trong các ngày 02, 03 tháng 8 năm 2023, Sở Nội vụ đã tổ chức Đoàn Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại 03 đơn vị trực thuộc Sở: Ban Thi đua - Khen thưởng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Ban Tôn giáo.

Tham dự Đoàn Kiểm tra có đồng chí Trần Thị Minh Phương, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Đoàn kiểm tra tại Ban Thi đua - Khen thưởng và Ban Tôn giáo; đồng chí Phạm Minh Tâm, Phó Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn kiểm tra tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Đoàn kiểm tra bộ phận Một cửa tại Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố

Tại buổi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra nhận định: 03 đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kiểm soát TTHC. Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC đã thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đề xuất các phương án đơn giản TTHC để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức; việc công khai TTHC đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Việc tổ chức tiếp nhận và giải quyêt TTHC đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả. Công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa có năng lực, trình độ và thái độ giao tiếp tốt, tận tâm, trách nhiệm với công việc. Khu vực làm việc, tiếp đón công dân bố trí gọn gàng, khoa học, có nhiều chuyển biến tích cực.

Thư ký Đoàn kiểm tra thông qua biên bản tại Ban Tôn giáo Thành phố

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới như việc niêm yết hệ thống tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của Thành phố cần đảm bảo đúng quy định; việc lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cần đảm bảo đủ thông tin; các hồ sơ, sổ phiếu cần lưu trữ khoa học;…

Đồng chí Trần Thị Minh Phương, Phó Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Đoàn kết luận tại Hội nghị

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại 03 đơn vị trực thuộc, Đoàn đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện:

  1. Tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kiểm soát TTHC trong đó chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC, về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến;
  2. Tiếp tục rà soát, xây dựng các quy trình giải quyết công việc nội bộ ngoài TTHC, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm trong thực hiện;
  3. Chủ động rà soát, cập nhật kịp thời các quy định của Trung ương và Thành phố về quy định hành chính, TTHC để kịp thời trình UBND Thành phố các Quyết định công bố TTHC;
  4. Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa và tại các phòng, đơn vị tham gia giải quyết TTHC;
  5. Làm tốt công tác tự kiểm tra, đánh giá trong nội bộ về kiểm soát TTHC;

Tiếp tục đề xuất sáng kiến, giải pháp, mô hình, cách làm hay trong công tác kiểm soát TTHC để nhân rộng trong cơ quan Sở Nội vụ và Thành phố.