TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Ngày đăng 20/10/2023 | 2:09 PM

Ngày 19/10/2023, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và công chức tham mưu công tác cải cách hành chính của các đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Mai Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định: Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã là một nội dung quan trọng trong công tác cải cách hành chính. Kết quả chỉ số cải cách hành chính thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm trong công tác chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện các nội dung trong công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí mong muốn các đơn vị đã đạt kết quả cao trong năm 2022 sẽ tiếp tục phát huy trong năm 2023, đồng thời các đơn vị có chỉ số CCHC thấp thực hiện các giải pháp khắc phục, cải thiện, nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính.

Đồng chí Mai Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được Sở Nội vụ hướng dẫn lại cách thức tự chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính trong Hệ thống xác định chỉ số cải cách hành chính và hệ thống theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành chính của thành phố Hà Nội. Tổng hợp những nội dung vướng mắc, lỗi thường gặp và đề ra một số lưu ý trong quá trình tự chấm điểm trên hệ thống; đảm bảo Hệ thống hoạt động ổn định trong quá trình sử dụng.  

Bên cạnh đó, đồng chí Mai Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị về cách thức chấm điểm, yêu cầu tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần được ban hành theo quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 28/8/2023.

Đại biểu Phòng Nội vụ Sơn Tây góp ý kiến về hướng dẫn xác định chỉ số CCHC năm 2023

Đại biểu Phòng Nội vụ huyện Thanh Oai phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu của 10 quận, huyện, thị xã và 8 sở, ngành. Các ý kiến đều cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo hướng dẫn xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Bộ chỉ số đã tinh gọn, chọn lọc, giảm bớt một số tiêu chí so với trước đây, tuy nhiên các đơn vị mong muốn cơ quan soạn thảo hướng dẫn chi tiết hơn về yêu cầu tài liệu kiểm chứng đối với một số chỉ tiêu, tiêu chí thành  phần để thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong công tác tự chấm điểm.

Đồng chí Mai Xuân Trường ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí khẳng định sẽ tổng hợp, tiếp thu có chọn lọc ý kiến của các đại biểu nhằm bổ sung, hoàn thiện Chỉ số cải cách hành chính của các của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã; đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định pháp luật hiện hành để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính hàng năm tại các cơ quan, đơn vị.