TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tìm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân
Ngày đăng 14/12/2023 | 3:37 AM

Thông qua các ý kiến tại Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc TP, báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND TP để chỉ đạo, điều hành.

Ngày 13/12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của TP, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh và Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội Lê Ngọc Anh chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng;  đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Thành ủy, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP, các chuyên gia, nhà khoa học…

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh khẳng định, những năm qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được TP Hà Nội xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt, điều hành toàn diện, đồng bộ các nội dung cải cách hành chính, từ cải cách thể chế, thủ tục hành chính đến cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Từ năm 2019 đến nay, việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc TP (30 quận, huyện và 22 sở, ngành) được Hà Nội triển khai thường xuyên, liên tục. Thông qua đó, các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc TP nắm bắt được nhu cầu, kỳ vọng của người dân để có những giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ, cung cấp dịch vụ của mình nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân và tổ chức.

Quang cảnh Hội thảo khoa học ''Cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội''

Hiện có nhiều phương pháp, cách thức, công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; trong đó, Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) là thước đo mang tính khách quan, phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công.

Theo ông Trần Đình Cảnh, Hội thảo do UBND TP Hà Nội chủ trì, giao Sở Nội vụ và Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội phối hợp thực hiện, với sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền TP, nhằm mục tiêu: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành TP trong việc nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị; đánh giá thực trạng, phân tích kết quả Chỉ số SIPAS của TP những năm gần đây; làm rõ mặt mạnh cần phát huy, mặt yếu cần khắc phục và chỉ ra nguyên nhân những tồn tại gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị.

"Thông qua các tham luận tại Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ xây dựng báo cáo, kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội, báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND TP để chỉ đạo, điều hành. Đồng thời phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình thực thi và giám sát việc thực thi chính sách, góp phần đẩy mạnh, nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô thời gian tới"- Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định.

Theo https://kinhtedothi.vn/