tin về cải cách hành chính

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 19, từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019

Ngày đăng 28/05/2019 | 02:41 PM  | View count: 1034
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 19

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 18, từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019

Ngày đăng 28/05/2019 | 02:40 PM  | View count: 938
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 18

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 17, từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019

Ngày đăng 28/05/2019 | 02:35 PM  | View count: 396
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 17

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 16

Ngày đăng 06/05/2019 | 11:33 AM  | View count: 504
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 16, từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 15

Ngày đăng 06/05/2019 | 11:31 AM  | View count: 443
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 15, từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 14

Ngày đăng 06/05/2019 | 11:27 AM  | View count: 400
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 14, từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019    

Khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2019

Ngày đăng 19/04/2019 | 05:20 PM  | View count: 2659
Trong 2 ngày 18/4 và 19/4 vừa qua, Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Cải cách hành chính cho công chức ngành nội vụ và công chức theo dõi, tham mưu về...

Bản tin Cải cách hành chính số 13

Ngày đăng 12/04/2019 | 09:35 PM  | View count: 1486
Bản tin Cải cách hành chính số 13 - Từ ngày 01/4/2019 đến 05/4/2019

Bản tin Cải cách hành chính số 12

Ngày đăng 02/04/2019 | 05:31 PM  | View count: 1594
Bản tin Cải cách hành chính số 12 từ ngày 25/3/2019 đến 29/3/2019

Bản tin Cải cách hành chính số 11

Ngày đăng 30/03/2019 | 05:26 PM  | View count: 1014
Bản tin Cải cách hành chính số 11 từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019