tin về cải cách hành chính

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 30/2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 02:36 PM  | View count: 317
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 30/2020, từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 29/2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 02:32 PM  | View count: 246
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 29/2020, từ ngày 13/07/2020 đến ngày 17/07/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 28/2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 02:29 PM  | View count: 201
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 28/2020, từ ngày 06/07/2020 đến ngày 10/07/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 27/2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 02:19 PM  | View count: 193
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 27/2020, từ ngày 29/06/2020 đến ngày 03/07/2020  

Khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 11:18 AM  | View count: 895
Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác CCHC cho công chức ngành nội vụ và công chức theo dõi, tham mưu về CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội,...

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 26/2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:22 PM  | View count: 578
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 26/2020, từ ngày 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 25/2020

Ngày đăng 22/06/2020 | 10:22 AM  | View count: 626
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 25/2020, từ ngày 15/06/2020 đến ngày 19/06/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 24/2020

Ngày đăng 15/06/2020 | 02:12 PM  | View count: 917
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 24/2020, từ ngày 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 23/2020

Ngày đăng 09/06/2020 | 11:40 AM  | View count: 1010
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 23/2020, từ ngày 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020  

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 21/2020

Ngày đăng 25/05/2020 | 11:36 AM  | View count: 819
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 21/2020, từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020