Tổ chức, biên chế

Sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội vào Tổng công ty Du lịch Hà Nội

Ngày đăng 19/07/2024 | 05:04 PM  | View count: 78
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 về việc sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội vào Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

Giao quyền tự chủ Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2024-2025

Ngày đăng 18/07/2024 | 11:06 PM  | View count: 99
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3412/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội thuộc Sở Lao động - Thương...

Giải thể Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội

Ngày đăng 16/07/2024 | 09:08 PM  | View count: 143
Ngày 11/7/2024, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3618/QĐ-UBND về việc giải thể Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội để thành lập phòng Quản lý môi trường và phòng Kiểm soát ô nhiễm môi trường...

Đổi tên Trung tâm Đào tạo, Tư vấn Công nghệ thông tin và truyền thông thành Trung tâm Chuyển đổi số và Đào tạo thông tin truyền thông

Ngày đăng 13/07/2024 | 08:57 PM  | View count: 54
Ngày 11/7/2024, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã ký Quyết định số 3617/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo, Tư vấn Công nghệ thông tin và truyền thông thành Trung tâm Chuyển đổi số...

Thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày đăng 11/07/2024 | 11:08 PM  | View count: 250
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 về việc thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tổ chức lại Trung tâm Dữ liệu nhà nước thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/07/2024 | 10:35 PM  | View count: 157
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 về việc tổ chức lại Trung tâm Dữ liệu nhà nước thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội

Ngày đăng 28/06/2024 | 11:23 PM  | View count: 214
Ngày 26/6/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3310/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch...

Giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội

Ngày đăng 05/06/2024 | 10:19 PM  | View count: 326
Ngày 04/6/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội thuộc Sở...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội

Ngày đăng 01/06/2024 | 09:29 PM  | View count: 356
Ngày 29/5/2024, ban hành Quyết định số 2799/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao...

Giải thể Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

Ngày đăng 01/06/2024 | 09:14 PM  | View count: 233
Ngày 29/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2803/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Hà Nội thuộc Chi cục Dân số Hà Nội.