Tổ chức, biên chế

Thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả
Ngày đăng 23/02/2020 | 10:34 PM  | View count: 1029

Ngày 21/02/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 381/SNV-TCBC về việc thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Nội dung chi tiết xem tải văn bản đính kèm

Văn bản số 381/SNV-TCBC

Biểu kèm Văn bản số 381/SNV-TCBC