Tổ chức, biên chế

Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ
Ngày đăng 10/03/2020 | 10:07 PM  | View count: 3674

Ngày 9/3/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ.

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thuỷ lợi Sông Nhuệ có trụ sở đặt tại Tầng 4, 5 Toà New House, Khu đô thị Xa la, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các đơn vị trực thuộc của Công ty gồm:

Xí nghiệp Thuỷ lợi Hồng Vân; xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; đện thoại: 02433.759731

Xí nghiệp Thuỷ lợi Phú Xuyên; thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; điện thoại: 04233.854246

Xí nghiệp Thuỷ lợi Ứng Hòa; Thị trấn Vân Đình, huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội; điện thoại: 024333.882252

Xí nghiệp Thủy lợi Thanh Trì; thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; điện Thoại: 0243.36811502

XÍ nghiệp Thủy lợi Liên Mạc; thôn Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0243.389282

Xí nghiệp Thủy lợi Hà Đông; thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0243.3540890

Xí nghiệp Thủy lợi Nhật Tựu; thôn Tam Giáp, xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; điện thoại: 022.63835077

Xí nghiệp Thủy lợi Từ Liêm; số 11, đường Tân Nhuệ, phường Thụy Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0243.22186429

Xí nghiệp Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tầng 4 - Tòa nhà New House, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Công ty gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Tài chính kế toán; Phòng Quản lý nước và Công trình; Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do UBND thành phố Hà Nội đầu tư và thành lập, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật, Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ này.

Vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ là: 2.155.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai ngàn một trăm năm mươi lăm tỷ đồng). Việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty do Chủ sở hữu công ty quyết định theo quy định của pháp luật.  Khi được điều chỉnh vốn điều lệ, Công ty phải đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và công bố vốn điều lệ đã điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Người Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ là Chủ tịch công ty. Cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty: UBND thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ hoạt động kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thời gian hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ do Chủ sở hữu công ty quyết định.

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ hoạt động trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quyết định 1007/QĐ-UBND