Tổ chức, biên chế

Tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý
Ngày đăng 08/06/2023 | 3:44 PM  | View count: 812

Tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 01/6/2023

UBND thành phố Hà Nội ban hành  Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 về Kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2023 đến 31/12/2024./.

Nội dung Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày16/5/2023 của UBND Thành phố