TỔ CHỨC BỘ MÁY

Giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2024-2025

Ngày đăng 27/05/2024 | 10:05 PM  | View count: 53
Ngày 27/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2741/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội thuộc Sở Lao...

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/05/2024 | 10:11 PM  | View count: 121
Ngày 15/5/2024, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 23688/QĐ-SNV về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Thông nhất chủ trương tổ chức lại Trường TH và THCS Thăng Long thành Trường TH, THCS và THPT Thăng Long

Ngày đăng 23/05/2024 | 10:08 PM  | View count: 81
Ngày 21/5/2023, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 1754/SNV-SBN về việc tổ chức lại Trường TH và THCS Thăng Long thành Trường TH, THCS và THPT Thăng Long.

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm các chức danh dân cử của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/05/2024 | 09:16 PM  | View count: 116
Ngày 17/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2584/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm các chức danh dân cử của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Hà Nội

Ngày đăng 21/05/2024 | 08:55 PM  | View count: 68
Ngày 16/5/2024, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2568/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/05/2024 | 10:21 PM  | View count: 117
Ngày 13/5/2024, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long

Ngày đăng 16/05/2024 | 11:04 PM  | View count: 151
Ngày 15/5/2024, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long trực thuộc Sở Văn hoá và Thể...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Kịch Hà Nội

Ngày đăng 16/05/2024 | 10:41 PM  | View count: 125
Ngày 15/5/2024, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2555/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Kịch Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao thành...

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương

Ngày đăng 16/05/2024 | 04:01 PM  | View count: 27
Ngày 16/5/2024 , UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2567/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển...

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Hà Nội

Ngày đăng 08/05/2024 | 10:44 PM  | View count: 161
UBND Thành phố ban hành Quyết định 2430/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội.