Bầu cử

Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Ngày đăng 10/06/2011 | 12:00 AM

Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

1. Thành phần mời

* Đại biểu Trung ương:

- Lãnh đạo Hội đồng bẩu cử;

- Lãnh đạo Chính phủ;

- Lãnh đạo UBTWMTTQ Việt Nam;

- Lãnh đạo bộ Nội vụ;

* Đại biểu thành phố:

- Ban Thường vụ Thành uỷ; Thường trực HĐND thành phố; UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;

- Các đồng chí thành viên UBBC thành phố, thành viên Tổ giúp việc UBBC thành phô;

* Đại biểu quận, huyện, thị xã:

- Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBND Tổ quốc, Trưởng phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã;

- Các đồng chí Trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội; Trưởng ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố;

* Cơ quan thông tấn, báo chí:

- Đại diện báo nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam - phân xã Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo kinh tế và Đô thị, Báo An ninh Thủ đô, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

2. Thời gian: 8h00 ngày 14 tháng 6 năm 2011 (thứ ba)

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - UBND thành phố Hà Nội - Số 12 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội