Bầu cử

Thông tư 02/2016/TT-BNV Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 03/02/2016 | 3:28 PM

Ngày 01/02, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2016/TT-BNV Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Tải thông tư 02/2016/TT-BNV