VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề công tác năm 2020
Ngày đăng 20/03/2020 | 10:40 AM

Ngày 12/3/2020, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 60/BC-UBND, về công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I/2020 của thành phố.
 

Đáng chú ý, trong công tác chỉ đạo, điều hành, thành phố đã đề ra chỉ tiêu: 100% các cơ quan hành chính thuộc thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung trong kế hoạch CCHC năm 2020 của thành phố; tối thiểu 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra CCHC trong năm 2020; 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác CCHC đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị có sáng kiến CCHC; 100% UBND cấp huyện triển khai chấm điểm, xác định chỉ số CCHC đối với các phòng chuyên môn và UBND cấp xã trực thuộc; 100% các cơ quan hành chính thuộc thành phố thực hiện hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về các vấn đề có liên quan tới giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị ít nhất 2 lần/năm…

Cùng với đó, UBND thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh tăng trưởng; tái cơ cấu các ngành kinh tế; thực hiện hiệu quả công tác tài chính, ngân sách; tiếp tục tái cơ cấu đầu tư, khơi thông các nguồn vốn thúc đẩy tăng trưởng; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và trật tự đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân…

UBND thành phố cũng yêu cầu CB, CC, VC và người lao động: Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc; không hút thuốc lá trong công sở, nơi công cộng. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Bộ Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC và người lao động tại cơ quan, nơi công cộng và cư trú; không có những hành vi làm xấu đi hình ảnh của CB, CC, VC Thủ đô và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Về công tác kiểm tra và tuyên truyền CCHC cũng được triển khai quyết liệt. Trong quý I/2020, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra, làm rõ và kịp thời xử lý nghiêm một số vụ việc CC, VC vi phạm đạo đức nghề nghiệp theo thông tin báo chí nêu và thông qua phản ánh của dư luận. Để đảm bảo việc cung cấp thông tin thường xuyên, đầy đủ về công tác CCHC, thành phố đã ban hành kế hoạch về triển khai thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước của thành phố năm 2020. Theo đó, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu phấn đấu có 100% các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC hoặc lồng ghép nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị... Bảo đảm 100% VBQPPL do HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành và các quyết định của UBND thành phố công bố TTHC được cập nhật, công khai trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội; 100% cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã đăng tải kịp thời văn bản về CCHC, thông tin về hoạt động CCHC của cơ quan, đơn vị; 100% các trường THCS, THPT trên địa bàn được thông tin, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dùng chung của thành phố.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thành phố cũng đã triển khai một số nhiệm trọng tâm CCHC thời gian tới. Trong đó, cùng với tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả trong công tác CCHC gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp", thành phố sẽ chỉ đạo đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; đề xuất sửa đổi, thực hiện sửa đổi các VBQPPL không còn phù hợp theo thẩm quyền;  tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

Song song với đó, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đầu tư hạ tầng CNTT và ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ công, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính… Đồng thời, UBND thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC, kiểm tra công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức.