VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tài liệu "Hội nghị triển khai nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội năm 2022 cho cán bộ lãnh đạo UBND cấp xã"
Ngày đăng 11/07/2022 | 9:23 AM

Tài liệu "Hội nghị triển khai nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội năm 2022 cho cán bộ lãnh đạo UBND cấp xã" xem tại các văn bản đính kèm dưới đây

Tài liệu Hội nghị

Bài giảng Báo cáo viên