văn bản cải cách hành chinh

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp phòng thuộc UBND các quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/09/2019 | 16:18 PM  | View count: 1773
Thực hiện Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Khung chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành...

Ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác CCHC áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/09/2019 | 10:23 AM  | View count: 515
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4659/QĐ-UBND về việc Ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác cải...

Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 06/05/2019 | 11:23 AM  | View count: 1337
Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2019

Báo cáo Phân tích Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/05/2019 | 11:03 AM  | View count: 1172
Báo cáo phân tích Kết quả PAPI 2018  

Báo cáo công tác CCHC quý I năm 2019 của UBND Thành phố

Ngày đăng 28/03/2019 | 04:08 PM  | View count: 3407
Ngày 14/3/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Báo cáo số 68/BC-UBND về công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 của thành phố Hà Nội

Chỉ thị 02/CT-UBND của UBND Thành phố

Ngày đăng 28/03/2019 | 04:04 PM  | View count: 1704
Ngày 29/01/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hẹ thống chính trị”

Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ

Ngày đăng 02/02/2012 | 12:00 AM  | View count: 12217
Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Chương trình 08-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng 06/07/2016 | 02:35 PM  | View count: 7747
Ngày 26/4/2016, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 08-Ctr/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của...

Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/01/2019 | 03:34 PM  | View count: 2693
Ngày 16/01/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

Ngày đăng 05/01/2019 | 03:42 PM  | View count: 7334
Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Lập danh sách trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của Thành phố

Ngày đăng 02/01/2019 | 11:39 AM  | View count: 3459
Ngày 28/12/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 3022/SNV-CCHC về việc lập danh sách trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của Thành phố.

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2019 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/01/2019 | 03:19 PM  | View count: 5415
Ngày 28/12/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7028/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 03/10/2018 | 11:13 AM  | View count: 3660
Ngày 28/9/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2212/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của UBND các quận, huyện, thị xã

Hướng dẫn triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã

Ngày đăng 23/10/2018 | 11:56 AM  | View count: 2844
Ngày 16/10, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2348/SNV-CCHC về triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.

Ngày đăng 18/10/2018 | 03:53 PM  | View count: 3175
Ngày 18/10/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2366/SNV-CCHC về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các Sở và cơ quan ngang Sở

Ngày đăng 03/10/2018 | 11:11 AM  | View count: 3626
Ngày 28/9/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2211/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các Sở và cơ quan ngang Sở.

Kế hoạch sơ kết công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 17/09/2018 | 10:02 AM  | View count: 3971
Ngày 14/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Tài liệu Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mẫu Báo cáo cải cách hành chính định kỳ

Ngày đăng 06/09/2018 | 02:50 PM  | View count: 2250
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mẫu Báo cáo cải cách hành chính định kỳ vào ngày 12/9/2018. Các đơn vị...

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCHC năm 2018

Ngày đăng 23/04/2018 | 04:47 PM  | View count: 3299
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2018 gồm các văn bản sau: 1. Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/2/2018 của UBND...

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/01/2018 | 04:44 PM  | View count: 11802
Ngày 28/12/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8956/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước (CCHC) năm 2018 của thành phố Hà Nội.