văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu 01/2015/TT-BNV
Ngày ban hành 13/02/2015
Ngày có hiệu lực 01/04/2015
Người ký Nguyễn Duy Thăng
Trích yếu Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội Vụ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm
20160126140659.pdf
Văn bản khác