văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu 03/2015/TT-BNV
Ngày ban hành 10/03/2015
Ngày có hiệu lực 01/05/2015
Người ký Trần Anh Tuấn
Trích yếu Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Cơ quan ban hành Bộ Nội Vụ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm
20160126143617.pdf
Văn bản khác