văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu 05/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 24/10/2012
Ngày có hiệu lực 10/12/2012
Người ký Trần Anh Tuấn
Trích yếu Thông tư của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Cơ quan ban hành Bộ Nội Vụ
Thể loại Thông tư
Tài liệu đính kèm
16899_TT05BNV.pdf
Văn bản khác