xây dựng chính quyền

Từ ngày 01/7/2021, thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 30/06/2021 | 03:47 PM  | View count: 1837
Từ ngày 1/7, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây. Như vậy Hà Nội là địa phương đầu tiên trên toàn quốc triển khai mô hình này

UBND Thành phố ban hành quy chế làm việc mẫu của UBND phường khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 25/06/2021 | 03:16 PM  | View count: 2420
Ngày 21/6/2021, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2696/QĐ-UBND về ban hành quy chế làm việc mẫu của UBND phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Thành lập, đặt tên 92 thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 05:20 PM  | View count: 3322
Ngày 25/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5676/QĐ-UBND về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/09/2020 | 05:34 PM  | View count: 3092
Ngày 07/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Ngày đăng 27/02/2020 | 09:30 PM  | View count: 13464
Ngày 27/02/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 443/HD-SNV về một số nội dung về thời gian, trình tự, thủ tục giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi...

Kéo dài thời gian xây dựng CSDL địa giới hành chính

Ngày đăng 31/05/2016 | 02:28 PM  | View count: 2568
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" theo...

Thành phố Hà Nội phân loại, điều chỉnh phân loại địa giới hành chính

Ngày đăng 21/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 3518
Ngày 07/02/2013, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc phân loại, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởn chế độ của Nhà nước

Ngày đăng 06/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 2892
Ngày 04/02/2013, UBND Thành phố ban hành Công văn số 1134/UBND-NC về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởn chế độ...

Công văn số 1329/SNV-XDCQ về việc tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã sau bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ngày đăng 16/08/2011 | 12:00 AM  | View count: 3868
Để có số liệu báo cáo Bộ Nội vụ và UBND thành phố về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thay đổi sau bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016, Sở Nội vụ đề nghị UBND...

Công văn số 483/SNV-XDCQ ngày 01/04/2011 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc hoàn thiện hồ sơ thí sinh trúng tuyển

Ngày đăng 04/04/2011 | 12:00 AM  | View count: 3418
Sở Nội vụ đã có Văn bản số 440/CV-SNV ngày 29/3/2011 hướng dẫn thực hiện chế độ sau thi tuyển công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2010 với các thí sinh trúng tuyển tại Quyết định số...