xây dựng chính quyền

Công văn số 483/SNV-XDCQ ngày 01/04/2011 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc hoàn thiện hồ sơ thí sinh trúng tuyển
Ngày đăng 04/04/2011 | 12:00 AM  | View count: 3743

Sở Nội vụ đã có Văn bản số 440/CV-SNV ngày 29/3/2011 hướng dẫn thực hiện chế độ sau thi tuyển công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2010 với các thí sinh trúng tuyển tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức,

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ theo Hướng dẫn 440/CV-SNV, và quản lý hồ sơ công chức theo quy định. Riêng Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) cần được lập và hoàn chỉnh trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày có Quyết định tuyển dụng./.