xây dựng chính quyền

Thành phố Hà Nội phân loại, điều chỉnh phân loại địa giới hành chính

Ngày đăng 21/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 3718
Ngày 07/02/2013, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc phân loại, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởn chế độ của Nhà nước

Ngày đăng 06/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 3119
Ngày 04/02/2013, UBND Thành phố ban hành Công văn số 1134/UBND-NC về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởn chế độ...

Công văn số 1329/SNV-XDCQ về việc tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã sau bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ngày đăng 16/08/2011 | 12:00 AM  | View count: 4183
Để có số liệu báo cáo Bộ Nội vụ và UBND thành phố về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thay đổi sau bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016, Sở Nội vụ đề nghị UBND...

Công văn số 483/SNV-XDCQ ngày 01/04/2011 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc hoàn thiện hồ sơ thí sinh trúng tuyển

Ngày đăng 04/04/2011 | 12:00 AM  | View count: 3715
Sở Nội vụ đã có Văn bản số 440/CV-SNV ngày 29/3/2011 hướng dẫn thực hiện chế độ sau thi tuyển công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2010 với các thí sinh trúng tuyển tại Quyết định số...

Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn thực hiện chế độ sau thi tuyển công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2010

Ngày đăng 01/04/2011 | 12:00 AM  | View count: 5076
Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều...

Hướng dẫn số 76/HDLS-NV-TC-LĐTB&XH của liên Sở Nội vụ, Tài chính, Lao động thương binh xã hội

Ngày đăng 21/01/2011 | 12:00 AM  | View count: 3273
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thành phố quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường thị trấn thuộc thành phố...