xây dựng chính quyền

Hà Nội thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính: Công khai, dân chủ, tạo đồng thuận của nhân dân

Ngày đăng 05/03/2024 | 02:29 AM  | View count: 7558
Thành phố Hà Nội đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn...

Hà Nội xem xét thông qua đề án thành lập quận Gia Lâm vào 22/9

Ngày đăng 08/09/2023 | 02:11 PM  | View count: 2809
HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận vào kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra vào ngày 22-9.

Từ ngày 01/7/2023, điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc

Ngày đăng 07/08/2023 | 04:19 PM  | View count: 860
Ngày 01/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Hà Nội sẽ sắp xếp địa giới hành chính 1 quận và 176 đơn vị cấp xã

Ngày đăng 31/07/2023 | 04:59 PM  | View count: 836
Theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trong giai đoạn 2023 - 2030, Hà Nội có 1 quận và 176 xã, phường (tại 26 quận, huyện, thị xã) thuộc diện sắp xếp địa giới hành chính và cần thực hiện sớm...

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Tinh gọn đi kèm hiệu quả

Ngày đăng 01/07/2023 | 05:10 PM  | View count: 250
Sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã, tinh gọn bộ máy và giải quyết chế độ chính sách với cán bộ dôi dư là những vấn đề quan trọng được các cấp, ngành quyết liệt thực hiện và luôn...

Từ ngày 01/7/2021, thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 30/06/2021 | 03:47 PM  | View count: 2447
Từ ngày 1/7, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây. Như vậy Hà Nội là địa phương đầu tiên trên toàn quốc triển khai mô hình này

UBND Thành phố ban hành quy chế làm việc mẫu của UBND phường khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 25/06/2021 | 03:16 PM  | View count: 3345
Ngày 21/6/2021, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2696/QĐ-UBND về ban hành quy chế làm việc mẫu của UBND phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Thành lập, đặt tên 92 thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 05:20 PM  | View count: 3996
Ngày 25/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5676/QĐ-UBND về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/09/2020 | 05:34 PM  | View count: 4040
Ngày 07/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Ngày đăng 27/02/2020 | 09:30 PM  | View count: 14523
Ngày 27/02/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 443/HD-SNV về một số nội dung về thời gian, trình tự, thủ tục giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi...