thông tin tuyên truyền

Xin ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ QLNN về hội trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 14/12/2020 | 06:33 PM  | View count: 622
Ngày 11/12/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3571/SNV-TCPCP&CTTN về việc tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ QLNN về...