thanh niên

Công tác thanh niên và Phát triển thanh niên Thủ đô: Cần tập trung 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
Ngày đăng 14/04/2017 | 4:26 PM  | View count: 3649

Đây là mội dung chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thanh niên và Phát triển thanh niên thành phố Hà Nội tại hội nghị Ban chỉ đạo diễn ra ngày 13/4/2017, tại Sở Nội vụ Hà Nội.

Với nội dung nhằm quán triệt và triển khai nhiệm vụ công tác thanh niên và phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2017, theo đó Công tác thanh niên và phát triển thanh niên được đánh giá là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, cần khẩn trương thực hiện. Việc phát triển công tác thanh niên phải đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thanh niên Hà Nội được học tập, rèn luyện, cống hiến. Đồng thời phải chú trọng thực hiện lồng ghép nhiệm vụ, đề án, dự án thuộc các chương trình khác đang triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội có tác động đến đối tượng thanh niên.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu ra nhiều biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các Dự án đã được phê duyệt và thực hiện từ giai đoạn I và các Dự án mới chuẩn bị triển khai trong giai đoạn II (2016 - 2020), tiêu biểu như: Dự án “Tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2015 và 2020” do Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai. Trong đó, Sở đã thực hiện được 7 phiên giao dịch việc  làm cho người lao động và được đánh giá cao; Tăng cường phiên giao dịch việc làm bán thời gian; Hỗ trợ kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phỏng vấn cho học sinh, sinh viên trong trường học; Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Ba Vì, Phú Xuyên… Một số chủ đề nóng được dư luận quan tâm đã được hội nghị thông tin, trao đổi như: tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, an ninh trật tự trong trường học, sử dụng ma túy đá, sử dụng bóng cười… ở đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên cũng được Ban Chỉ đạo quan tâm và quyết tâm thực hiện tốt.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn - Trưởng Ban Chỉ  giao trách nhiệm các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát nhiệm vụ được giao về công tác thanh niên giai đoạn 2011 - 2016, những việc chưa thực hiện, lý do; theo đó xây dựng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2017 và những năm tiếp theo đến năm 2020. Đề xuất điều chỉnh, đăng ký lại, bổ sung các nhiệm vụ, đề án, dự án theo Dự thảo quyết định phê duyệt các nhiệm vụ, đề án, dự án giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 25/8/2016 của UBND Thành phố. Các nhiệm vụ, dự án, đề án của cơ quan, đơn vị đề xuất gắn với chủ trương, định hướng, nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2017 và những năm tiếp theo đến năm 2020, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư thực hiện rà soát, thống kê tổng số kinh phí cấp, thực hiện đối với các nhiệm vụ, đề án, dự án về Công tác thanh niên và Phát triển thanh niên ở giai đoạn 2011 – 2016, theo đó cân đối đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện đối với những nhiệm vụ, đề án, dự án năm 2017 và những năm tiếp theo đến năm 2020 được UBND Thành phố giao thực hiện.

Việc đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ về công tác thanh niên năm 2017 và những năm tiếp theo đến năm 2020 cần tập trung các nhóm lĩnh vực hiện đang được xã hội quan tâm, cụ thể: Nhóm lĩnh vực về Khởi nghiệp, gồm có: Khởi nghiệp chung, khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin; Nhóm lĩnh vực về Trật tự văn minh đô thị - môi trường - du lịch và văn hóa; Nhóm lĩnh vực về Phòng chống tệ nạn xã hội; Nhóm lĩnh vực về Hỗ trợ phát triển, gồm có: Giáo dục và đào tạo, trong đó có nội dung về văn hoá, nghề nghiệp, thể chất, kỹ năng sống; chăm sóc sức khỏe sinh sản; nhà ở; vui chơi giải trí.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Thành đoàn, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên, liên tục thực hiện công tác tuyên truyền và truyền thông các văn bản pháp luật, phổ biến pháp luật đến đối tượng là thanh, thiếu niên trên địa bàn Thành phố.