thanh niên

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về với Hội, Quỹ năm 2017
Ngày đăng 08/12/2017 | 10:08 AM  | View count: 3552

Ngày 7/12, Sở Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với hội, quỹ năm 2017 cho 150 cán bộ làm công tác quản lý tại các sở, ngành và 30 quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu được đại diện Sở Nội vụ hướng dẫn, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện quy trình quản lý từ khâu tiếp nhận đề xuất, hồ sơ của tổ chức, công dân đến công tác thụ lý giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động, quản lý hội, quỹ theo phạm vi, thẩm quyền. Bên cạnh đó Hội nghị cũng đã tập huấn về các kỹ năng, nghiệp vụ thẩm định hồ sơ về đối với các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện...

Tại Hội nghị các đại biểu đã trực tiếp thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về quản lý hội, quỹ thông qua các câu hỏi trắc nghiệm tình huống liên quan, như: Kỹ năng tiếp đón công dân, tổ chức đến liên hệ về hội, quỹ; Tiếp nhận vụ việc liên quan đến tổ chức hội, quỹ; Cho ý kiến các cơ quan khác về tổ chức hội, quỹ; Quy trình cho phép đại hội; Công tác thanh tra, kiểm tra; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hội, quỹ... Các đại cũng đã tham gia thảo luận, chia sẻ những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý cũng như các khó khăn trong hoạt động Hội đang gặp phải. Đồng thời các đại biểu có kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh, sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện để các hội tăng cường vai trò trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phản biện xã hội, thu hút hỗ trợ hội viên và là cầu nối giữa hội viên với cơ quan quản lý nhà nước; thực hiện có hiệu quả việc chuyển giao dịch vụ công.

Hội nghị tập huấn, đã góp phần nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác quản lý hội, quỹ cho cán bộ, công chức ngành Nội vụ Thành phố qua đó hiệu quả thực thi nhiệm vụ tham mưu về công tác quản lý nhà nước đối với hội, quỹ; hiệu quả hoạt động và giá trị đóng góp của các tổ chức hội, quỹ cho xã hội tiếp tục được nâng cao.