thanh tra

Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Sở Nội vụ
Ngày đăng 05/11/2018 | 5:25 PM  | View count: 5487

Chiều 01/11, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Chủ trì buổi làm việc có: Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu.


Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, với tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, tiến hành kiểm tra ngay nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thành lập 3 đoàn kiểm tra để làm việc với 12 đơn vị, địa phương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 nghị quyết nêu trên. 


Sở Nội vụ, đơn vị đầu tiên được kiểm tra, là cơ quan tham mưu có vai trò, vị trí quan trọng của UBND thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII).

 

Thay mặt Sở Nội vụ báo cáo đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Nguyễn Đình Hoa cho biết, phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TƯ, Nghị quyết 19-NQ/TƯ cũng như các kế hoạch của Thành ủy thực hiện hai nghị quyết này. Sở Nội vụ là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc

Đến nay, tổ chức bộ máy của sở còn 7 phòng chuyên môn (giảm 2 phòng). Ban giám đốc có 1 giám đốc và 3 phó giám đốc (còn thiếu 1 phó giám đốc theo quy định). Nỗ lực tham mưu của Sở Nội vụ đã góp phần giúp thành phố được đánh giá là địa phương triển khai nghiêm túc, chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm hay, dân chủ, đạt hiệu quả; được Trung ương đánh giá cao và nhiều tỉnh, thành phố đến trao đổi, học tập kinh nghiệm về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy tại Sở Nội vụ đã góp phần tích cực và tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của cả tổ chức cơ sở đảng và vai trò của cấp ủy trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đảng bộ Sở luôn là tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và là một trong những tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

 

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên đoàn kiểm tra và cán bộ chủ chốt Sở Nội vụ trao đổi, làm rõ những nội dung trọng tâm, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 đã kết luận buổi làm việc. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận sự chuẩn bị, báo cáo, giải trình của Sở Nội vụ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; biểu dương nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị. 


Là một trong những cơ quan có vị trí quan trọng, liên quan đến 11 chức năng, nhiệm vụ, chủ yếu về tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, Sở Nội vụ luôn luôn nỗ lực và đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm và gương mẫu của Sở Nội vụ khi thực hiện 3 nghị quyết trong nội bộ và tham mưu với UBND thành phố triển khai thực hiện trên toàn địa bàn thành phố. Kết quả công tác tham mưu của Sở đã góp phần quan trọng giúp thành phố triển khai, tổ chức thực hiện 3 nghị quyết trên đạt kết quả nổi bật, được Trung ương đánh giá cao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị.


Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý 4 hạn chế cần được tập trung khắc phục. Trong đó có việc thực hiện sắp xếp tổ chức và quản lý một số đơn vị sự nghiệp công lập chậm được triển khai. Việc quản lý, xử lý đối với các trường hợp ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, công chức cấp xã còn bất cập. Việc tổ chức hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư còn nhiều vấn đề như chưa thành lập được tổ dân phố ở một số khu chung cư, khu đô thị. Công tác quản lý các hội đặc thù cũng cần được xem xét để có cơ chế phù hợp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, Sở Nội vụ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tự giác, tự nguyện triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố.


Đối với Nghị quyết 18-NQ/TƯ, Sở Nội vụ chủ động rà soát các đầu việc theo kế hoạch của Thành ủy, cụ thể hóa từng phần việc và tổ chức thực hiện công tác tham mưu, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đối với Nghị quyết 19-NQ/TƯ, Sở tập trung tham mưu các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính, khắc phục tình trạng chậm trễ ở một số lĩnh vực hiện nay, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, nhất là thanh tra đột xuất, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của các cơ quan, đơn vị; việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.


Đặc biệt, Sở cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giữ gìn và phát huy truyền thống gương mẫu, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng nếp văn hóa; thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, phát huy năng lực, sở trường, sức sáng tạo, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao thế hệ thời gian tới.


Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng khẳng định, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả 3 nghị quyết quan trọng của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo HNMO