thanh tra

Kiểm tra công vụ sau Tết: Hà Nội tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ngày đăng 07/02/2020 | 8:24 PM  | View count: 4505

Sáng 30/1/2020 (mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), Đoàn kiểm tra công vụ của thành phố Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Nguyễn Đình Hoa dẫn đầu, đã kiểm tra đột xuất tại bộ phận “một cửa” của một số đơn vị: UBND huyện Thanh Trì; Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh huyện Thanh Trì; UBND xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì); UBND xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì); UBND huyện Thường Tín và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh huyện Thường Tín.

Kiểm tra bộ phận “một cửa” UBND huyện Thanh Trì, Đoàn kiểm tra ghi nhận vào lúc 8h30, bộ phận “một cửa” có cử 2 công chức trực tiếp nhận hồ sơ hành chính. Tuy nhiên, kiểm tra xác suất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc tại các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện lúc 8h37 không có công chức tại phòng.

Theo báo cáo của Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Thanh Trì Chử Mạnh Thăng, công chức các phòng của huyện tập trung gặp mặt đầu xuân theo chương trình của cơ quan.

Đoàn kiểm tra công vụ của thành phố kiểm tra tại bộ phận "một cửa" UBND huyện Thanh Trì.

Tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Chi nhánh huyện Thanh Trì, Đoàn kiểm tra ghi nhận tại thời điểm kiểm tra có người trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định; chưa phát sinh hồ sơ của công dân.Theo báo cáo của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Chi nhánh huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Minh Hồng, có 28/28 người có mặt tại nơi làm việc. Tuy nhiên, ngày đầu năm mới UBND huyện có tổ chức gặp mặt và triển khai nhiệm vụ đầu năm nên một số viên chức, người lao động tập trung tại trụ sở UBND huyện.

Tại UBND xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì), Đoàn kiểm tra ghi nhận bộ phận “một cửa” có bố trí công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Phòng tiếp công dân có mở cửa, tuy nhiên, phòng tắt đèn và không có người trực. UBND xã chưa thực hiện niêm yết lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã tại nơi tiếp công dân.

Công dân giao dịch tại bộ phận "một cửa" của UBND xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì.

Tại UBND xã Ngọc Hồi, tại thời điểm kiểm tra có 18/20 cán bộ, công chức có mặt; 2 người vắng mặt có lý do. UBND xã có bố trí công chức trực tại bộ phận “một cửa”.

Lãnh đạo UBND xã Ngọc Hồi báo cáo với Đoàn Kiểm tra công vụ thành phố.

Kiểm tra UBND huyện Thường Tín và Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh huyện Thường Tín, Đoàn kiểm tra ghi nhận có đầy đủ cán bộ trực. Về cơ bản, bộ phận “một cửa” đã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm yêu cầu công tác theo quy định.

Đoàn Kiểm tra công vụ thành phố kiểm tra tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh huyện Thường Tín.

Qua kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Nguyễn Đình Hoa cho biết: Các cơ quan đã nghiêm túc chấp hành giờ giấc làm việc và triển khai công việc theo chức năng nhiệm vụ ngay từ ngày đầu tiên. Các cán bộ, công chức, viên chức có mặt đầy đủ, người vắng mặt đều có lý do. Đoàn kiểm tra công vụ đã đề nghị các đơn vị quán triệt nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, người lao động, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức được duy trì thường xuyên, nghiêm túc; khắc phục các tồn tại, thiếu sót được Đoàn kiểm tra nêu ra.

Một số thủ tục hành chính chưa được cập nhật kịp thời

Chiều 30/1/2020, Đoàn kiểm tra công vụ của thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất tại UBND xã Thống Nhất và UBND xã Chương Dương (huyện Thường Tín).

Đoàn kiểm tra công vụ thành phố kiểm tra tại bộ phận "một cửa" của UBND xã Thống Nhất, huyện Thường Tín.

Tại UBND xã Thống Nhất, thời gian làm việc buổi chiều của bộ phận “một cửa” bắt đầu từ 13h30 nhưng đến 13h45 mới có công chức mở cửa. Đoàn cũng ghi nhận, UBND xã đã thực hiện công khai 146 thủ tục hành chính, song có thủ tục đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế mà UBND xã chưa cập nhật kịp thời (lĩnh vực địa chính - đô thị; lao động, thương binh và xã hội; thi đua - khen thưởng). Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ vệ sinh công sở tại UBND xã Thống Nhất chưa bảo đảm.

Đáng lưu ý, tại thời điểm kiểm tra (13h45), chỉ có 2/19 cán bộ, công chức có mặt (Chủ tịch UBND xã và 1 công chức Văn phòng - Thống kê). Đoàn kiểm tra công vụ đề nghị UBND xã Thống Nhất có báo cáo giải trình cụ thể.

Lãnh đạo UBND xã Chương Dương báo cáo với Đoàn kiểm tra công vụ thành phố.

Tại UBND xã Chương Dương, Đoàn kiểm tra ghi nhận có công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận “một cửa”. Bộ phận “một cửa” chưa niêm yết công khai lịch kiện toàn và phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức; chưa niêm yết quy chế hoạt động của bộ phận “một cửa”… Thời điểm kiểm tra có 11/20 cán bộ, công chức có mặt.

UBND xã Chương Dương bố trí phòng tiếp dân chung với phòng làm việc của công an xã và chưa niêm yết nội quy tiếp dân, lịch tiếp dân của lãnh đạo; có mở sổ tiếp công dân nhưng chưa cập nhật thông tin thường xuyên. Đoàn kiểm tra đề nghị UBND xã Chương Dương kiểm tra, rà soát, khắc phục những thiếu sót, tồn tại đã nêu.

Theo Hiền Thu HNM